2017 myönnetyt tutkimusluvat uusimmista vanhimpaan. Tutkimukset (joille on saatu julkaisulupa) liitetään tähän yhteyteen niiden valmistuttua.

Mahlanen Tytti-Maria, Pynnönen Milla: Varhaiskasvatuksen henkilöstön näkemyksiä Satakieli-pedagogiikan toteutumisesta alle kolmivuotiaiden ja yli kolmivuotiaiden ryhmissä.

Tähtivalo-Halme Katja: Perhevalmennuksen kehittäminen toiminnallisempaan suuntaan.

Siren Katri: Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksiottaminen terveydenhoitajan kanssa.

Vauhkonen Anna Maija: Satakieltä päiväkodissa vai satakieltä varhaiskasvatuksessa. Satakielipedagogiikan mukainen arvopohja varhaiskasvatussuunnitelman perustana.

Rajala Terhi: Ehkäisevä lastensuojelu käytännössä: tapatutkimus eräissä Hämeenlinnan kaupungin palveluissa.

Peltola Marika: Ravitsemusopas maahanmuuttajanuorille yläkouluun.

Jokela Nea: Luokkaohjaus ohjauksen toteutustapana; Opotunnit 9. luokkalaisten ja ohjaajien arvioimana.

Jalkanen Kaisa: Työttömät terveydenhuoltopalveluissa - työntekijöiden näkemyksiä työttömien kohtaamisesta terveydenhuollon asiakkaina.

Ojamäki-Salminen Minna-Mari: Ikääntyneen haavanhoito, haavanhoito-opas Palkkisillan palvelukodin henkilökunnalle.

Sampakoski Eveliina: Alaikäisinä Suomeen ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijataustaisten nuorten palveluiden tarpeen arviointi Hämeenlinnan kaupungin Pakolaisten vastaanotossa.

Reunamo Jyrki: Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa.

Kantanen Kaisa: Ikääntyneet ja päihteiden käyttö.

Nieminen Kati: Luontokasvatus varhaiskasvatusikäisille Green Care -hankkeen avulla.

Koskinen Emilia: Opas arkeen lapsen neuropsykiatrisen häiriön kanssa.

Lehtinen Jasmi: Avoimien oppimisympäristöjen mahdollisuudet luokkahuoneettomassa koulussa - tapatutkimus Tuomenlan alakoulusta.

Vuolahti Tuuli: Ikääntyneen asiakkaan osallisuus ja toimijuus ympärivuorokautisessa hoiva- ja hoitopalvelussa - Läheinen kokemuksen tulkitsijana.

Saarikko Petteri: REST rajapinnan suunnittelu ja toteutus OpenAPI:n avulla. Case Hämeenlinnan kaupungin liikennevalodata.

Ruohonen Toni: Hoitosuunnitelman vaikuttavuus ja asiakkaan riskitekijät.

Malinen Aino: Avoin oppimisympäristö oppilaiden kokemana.

Aalto Kati, Holopainen Heidi: Mitä jälkihuollon asiakkaina olleet nuoret kervota elämästään jälkihuollon päätyttyä?

Järvi Eeva-Maija, Pihlavamäki Tanja: Ulkoiset sädesuojat lasten natiiviröntgentutkimuksissa.

Hirvenlahti Jaana: TOMPASTA valmiuksia työelämään - Pitkäaikaistyöttömien työ-, toimintakyky ja kuntoutusarviointiprosessin työtoimintaosuuden arviointi ja kehittäminen Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsilla.

Kalmi Panu: Pelillinen talousopetus yläkouluissa: vaikutusten arviointi kyselytutkimuksen avulla.

Niskanen Hanna: Uusien äänteiden oppiminen.

Raivisto Teija: Nuorten suusairaudet, tuolinvierustesti ja kustannustehokkuus.

Koitti Miia, Niemi Johanna: Nuorten rikokstentekijöiden kokemuksia Ankkuritoiminnasta.

Kylliäinen Katja, Pehkonen-Elmi Tuula, Rousu Sirkka: Avain kansalaisuuteen - henkilökohtainen budjetointi.

Kreus Ronja, Lagstedt Tiina, Östman Sanna: Positiivinen pedagogiikka ja innovatiivisuus päiväkodin arjessa.

Piiroinen Suvi: Varhaiskasvattajien kokemuksia liikuntakasvatuksesta varhaiskasvatuksen kentällä.

Helminen Noora, Lehtomaa Moona: Lastentarhanopettajien näkemyksiä liikuntakasvatuksesta.

Maijala Kristiina: Miten pedagoginen johtaminen voisi edistää päiväkodin työntekijöiden osallisuutta.

Suonsivu Marika, Nummi Riikka: Hämeenlinnalaisten maahanmuuttajien näkemyksiä alkuvaiheen kotoutumisen palvelutarpeista (hahmotelma)

Niiles Sari-Katja: Esiopetusikäisten historiakulttuuri.

Lahtinen Mari: Sijaisperheiden kokemuksia työnohjauksesta.

Heino Emmi, Haanperä Aurora: Alaikäisen päihteiden käyttäjän hoitopolku Hämeenlinnassa.

Raitala Milla: Positiivinen kasvatus.

Ervasto Sofia, Loponen Pauliina, Rantavuori Essi: Jalkaterän alueen haavakevennykset kotisairaanhoidossa.

Heikkilä Riikka: Lukemisen ja laskemisen sujuvuuden tukeminen.

Sillankorva Anne: Työkokeilulla takaisin työmarkkinoille. Työkokeilun vaikuttavuus työllistymisen polulla.

Günther Kirsi: Kodissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa (2017-2021)

Salonen Marja: Millaista ruokavaliota noudatan ja miksi?

Lähde Eija: Sosiokulttuurinen toiminta osaksi Kanta-Hämeen perhehoidon arkea.

Al-Janabi Sanna: Tavoitteena restoratiivinen päiväkoti.

Sillgren Tuuli: Hiljainen lapsi - Kasvuympäristön vaikutus lapsen puheen kehityksen viivästymiseen.

Haapala Jenni: Kieliasenteet ruotsin ja englannin kieltä kohtaan kaupunkien teknisessä toimessa.

Heikkilä Anu: Kokemuksia Varhaisen työn perhetyön kokeilusta ensimmäistä lastaan odottaville perheille.

Keskinen Susanna: Draamakasvatus - mukava välipala vai oppimisen mahdollisuus?

Klemetti Reija: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut.

Asiasanat: tutkimus, opinnäytetyö
Viimeksi muokattu: 30.5.2018