2018 myönnetyt tutkimusluvat uusimmasta vanhimpaan. Tutkimukset (joille on saatu julkaisulupa) liitetään tähän yhteyteen niiden valmistuttua.

 

Raitasalo Kirsimarja: ESPAD, European School Survey Project on Alcohol and other Drugs

Nylund Minna ja Ryyppö Maarit: Tiimiopettajuus alkuopetuksessa - tapaustutkimus yhden koulun toteutumismallista

Takala-Tikkanen Veera: Nuorten kokemuksia Ohjaamon psykososiaalisen hankkeen jännittäjä -ryhmästä

Malkamäki Kirsi: Yhteisöllisyyden tukeminen päiväkotiryhmässä

Savolainen Katri: Eskarit luonnossa

Pasi Oona: Lapsen kokemus etävanhemman tapaamisesta tapaamispaikka Poukamassa

Tuurna Anniina ja Lakkala Anniina: Lasten kansallinen rokotusohjelma, rokotteiden haittavaikutukset ja niiden hoito-ohjeet kotona

Haake Niina: Kanta-Hämeen maakunnan asiakas- ja potilasprosessien selvityshanke

Asikainen Mikael: Oikopolut kaupunkiympäristössä - kävelyreittien valinta ja suunnittelu

Sääskilahti Saine: Asiakkaan paikallinen ohjautuminen sähköisessä palvelussa

Ranta Samuli: Ilo oppia

Merisalo Juha: Hämeenlinnan kaupungin ja OVAT-ryhmien tuottajien välinen yhteistyö

Jaakonsaari Jenny, Linna Mira ja Parikka Laura: Lastentarhanopettajien näkemyksiä kiusaamisen pedagogisesta ennaltaehkäisystä

Raivisto Teija: Nuorten suusairaudet, suuhuuhdetuolinvierustesti ja kustannustehokkuus/-vaikuttavuus

Lamminaho-Saarinen Tiina: Millainen on hyvä liikunnanopettaja?

Holopainen Arja: Ota puheeksi -hanke

Myllmaa Anna: Ikäihmisten osallistumista kuntoutukseen vahvistavien toimintatapojen kehittäminen Hoivatuulen lyhytaikaishoivaan

Lumijärvi Elina: Kotona tapahtuva ikääntyneiden kuntoutumista edistävä hoitotyö

Koivula Milla: Tunnetaidot varhaiskasvatuksessa

Eerola Aino: Suorien antikoagulanttien käyttö eteisvärinää sairastavan hoitotyössä, opas Hämeenlinan kaupungin terveysasemien hoitajille

Härmä Maria: Hämeenlinnan kotihoidon asiakasseuranta-toimintamalli, ikäihmisten asiakasohjausyksikön ja kotihoivon työntekijöiden näkemyksiä ja kehittämisideoita

Kenni Anna: Henkilökohtainen budjetointi - Toimintamalli kustannukset ja asiakkaiden kokemuksia henkilökohtaisesta budjetista

Piirinen Sara-Lotta: Metsäeskari oppimisympäristönä

Salkinoja Pekka: Quality of oral healt care before and after the social welfare and healtcare reform

Mäkinen Tiia: Pedagoginen dokumentointi, kuinka varhaiskasvattajat sen näkevät ja kuinka lapset siitä oikeasti hyötyvät

Lumivuokko Reija: Ikääntyneiden pitkäaikaisen perhehoidon tuotteistaminen ja asiakassegmentointi

Turunen Tiina: Allu-testin luetun ymmärtämisen tehtävien uusi normiaineisto

Korpela Rosa: Kiusaamisen sosiaalinen ja kielellinen rakenne - keskusteluanalyyttinen tutkimus oppilaiden välisestä vuorovaikutuksesta sovittelutilanteessa

Sarkkola Emma: Luokanopettajien kokemuksia kolmiportaisen tuen pedagogisten asiakirjojen toimivuudesta ja täytöstä

Silvola Henna: Mitä varhaiskasvattajan tulee tietää ja osata voidakseen tukea pakolaislasta/perhettä päivähoidossa?

Lumme Vilja: Lasten osallisuutta tukeva taidekasvatus

Tuomi Kirsi: Hoivaa ja leiki -interventio sijaisperheille ennaltaehkäisevänä ja kuntouttavana kiintymyspohjaisena lähestymistapana

Siltanen Hannele: Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjaus - sähköiseen päätöksentukeen perustuva yhtenäinen toimintamalli

Mäenpää Tiina: Vanhemmuuden tukeminen lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluissa toimivien ammattilaisten kokemana

Åkerlund Tomi: Esiopetusympäristöt lasten kuvaamina

Kaunismäki Sara: Infektiotaudit päiväkodissa - opas vanhemmille

Ryyppö Maarit: Downin oireyhtymä ja arki perheissä - ammattilaisen näkemyksiä tuesta ja arjen järjestämisestä

 

 

Viimeksi muokattu: 15.11.2018