Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan toimialoille, nettoyksiköille ja liikelaitoksille määrärahat.

Talousarvio muodostuu yleisperusteluista, käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosasta.

Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kunnallisvero ja kiinteistövero 2017 ja 2018

  • Kunnallisvero on  20,75%.
  • Yleinen kiinteistövero on 1,35%
  • Vakituisen asunnon vero 0,60%
  • Vapaa-ajan rakennuksen vero 1,40%
  • Voimalaitoksen vero 1,50%
  • Rakentamattoman rakennuspaikan vero 3,30%

 

Viimeksi muokattu: 26.10.2018