Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri

Uuden kuntalain 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisella on tavoitteena edistää kunnan päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Sidonnaisuuksista ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi ja ylläpitää yleisessä tietoverkossa julkaistavaa erillistä sidonnaisuusrekisteriä.

Muut kuin lakisääteisen sidonnaisuusilmoituksen piiriin kuuluvat luottamushenkilöt voivat täyttää vapaaehtoisen sidonnaisuusilmoituksen (Word). Ilmoitukset julkaistaan luottamushenkilöiden tietojen yhteydessä

Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat

 • Kaupunginjohtajat
 • Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat
 • Kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet sekä esittelijät 
 • Kaupunkirakennelautakunnan jäsenet, varajäsenet sekä esittelijä
 • Linnan Tilapalvelut –liikelaitoksen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä esittelijä 31.12.2017 saakka
 • Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajat sekä esittelijä
 • Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajat sekä esittelijä
 • Alueellinen jätelautakunta: puheenjohtajat sekä esittelijä
 • Maakunnallinen pelastuslautakunta: puheenjohtajat sekä esittelijä
 • Keskusvaalilautakunta: puheenjohtajat sekä esittelijä

Ilmoitettavat sidonnaisuudet

 • johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
 • merkittävä varallisuus (pl.omistusasunto; kesämökit ja sijoitusasunnot ilmoitetaan vain, jos sijaitsevat Hml:n alueella)
 •  muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa

Sidonnaisuusrekisteri

Pääset muuttamaan omaa sidonnaisuusilmoitustasi täällä.

Rekisteriä päivitetään jatkuvasti.

Viimeksi muokattu: 15.10.2018