Rekisteriseloste laaditaan kaikista asiakasrekistereistä. Ne koostuvat paperiasiakirjoista ja sähköisesti ylläpidettävistä asiakastietojärjestelmistä.

Rekisteriselosteesta ilmenee henkilötietojen käyttötarkoitus, säännönmukaiset tietolähteet ja mihin tietoja voidaan luovuttaa. Rekisteriselosteesta ilmenee toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä ja rekisterin vastuuhenkilö yhteystietoineen.

Kaupungin asiakasrekistereiden rekisteriselosteet ja informointiosat on koottu lautakunnittain.

Tarkastuslautakunta:

Konsernipalvelut:

 Kaupunkirakenne:

 Sivistys- ja hyvinvointi:

 Sosiaali- ja terveys:

 • Asiakkaan kotikunnan muutoksesta johtuva rekisteri
 • Hämeenlinnan sosiaali- ja terveydenhuollon Effica potilas- ja asiakastietojärjestelmä
 • Elisa Etämittaus - Potilaan rekisteri
 • Hämeenlinnan perusterveydenhuollon ja ikäihmisten palvelujen Effica-potilas- ja asiakasjärjestelmän eOmahoito-osio
 • Evondos®automaattisen lääkeannostelupalvelun käyttäjä- ja käyttörekisteri
 • Hämeenlinnan RAI-rekisteri
 • Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän asiakasrekisteri
 • Mainio Vire Oy (turvapuhelinpalvelujen asiakasrekisteri)
 • Perhehuoltojärjestelmä (Effica Yksilö- ja Perhehuolto). Sen erillisenä osarekisterinä:
  • Effica YPH -lokirekisteri
 • Perhehuoltojärjestelmä (Effica Yksilö- ja Perhehuolto). Sen erillisenä osarekisterinä:
  • Ikäihmisten toimeentulotuen asiakasrekisteri
  • Ikäihmisten omaishoidettavien asiakasrekisteri
  • Ikäihmisten sosiaalihuollon asiakasrekisteri
  • Ikäihmisten kotona asumista tukevien palveluiden asiakasrekisteri
  • Ikäihmisten perhehoitorekisteri
 • Perhehuoltojärjestelmä (Effica Yksilö- ja Perhehuolto). Sen erillisinä osarekistereinä:
  • Lastensuojeluilmoitusten rekisteri
  • Lastensuojelun asiakasrekisteri
  • Lastensuojelulaitoksen ulkokuntalaisten asiakkaiden asiakasrekisteri
  • Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri
  • Monialasen arvioinnin asiakasrekisteri
  • Nuorten intensiivipalveluiden asiakasrekisteri
  • Perheneuvolan asiakasrekisteri
  • Psykososiaalisen tuen palveluiden asiakasrekisteri
  • Rekisteri pyynnöistä lastensuojelutarpeen selvittämiseksi
  • Varhaisen tuen palveluiden asiakasrekisteri
  • Yksityisesti sijoitettujen lasten rekisteri
 • Perhehuoltojärjestelmä (Effica Yksilö- ja Perhehuolto). Sen erillisinä osarekistereinä:
  • Lastensuojelun maakunnallinen perhehoitajien sekä hämeenlinnalaisten läheis- ja sukulaissijoitusperheiden rekisteri
 • Perhehuoltojärjestelmä (Effica Yksilö- ja Perhehuolto). Sen erillisinä osarekistereinä:
  • Kuntouttavan työtoiminnan asiakasrekisteri
  • Maahanmuuttajien palveluiden asiakasrekisteri
  • Mielenterveyspalveluiden asumis- ja päivätoiminnan palveluiden asiakasrekisteri
  • Päihdehuollon asiakasrekisteri
  • Toimeentulotuen asiakasrekisteri
  • Vammaispalveluiden asiakasrekisteri
  • Aikuissosiaalityön asiakasrekisteri
  • Sosiaalisen luototuksen asiakasrekisteri
  • Maakunnallisen sosiaalipäivityksen asiakasrekisteri
 • Velkajärjestelijä - talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden asiakasrekisteri, Knowledge Partners Oy

Yhteinen jätelautakunta:

 

Asiasanat: rekisteriseloste
Viimeksi muokattu: 9.1.2019