Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla tai asukasryhmällä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.
(Kuntalaki 28 §).

Aloitteen voi tehdä vapaamuotoisesti, kirjallisesti tai sähköisesti valtakunnallisessa kuntalaisaloite-palvelussa verkossa.

Nimettömiä aloitteita ei käsitellä. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Postitse aloitteet lähetetään osoitteeseen:

Hämeenlinnan kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 84
13101 Hämeenlinna

Kuntalaisaloitteella on oltava merkitystä laajemmin kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.

Kun kuntalaisaloitteen tekijänä on kaksi prosenttia äänioikeutetuista kuntalaisista, se on käsiteltävä kuuden kuukauden kuluessa kaupunginvaltuustossa.

Tehdyt kuntalaisaloitteet

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Valtuustoaloitteet

Valtuustoryhmällä tai valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle ja sen jättämisestä sovitaan hänen kanssaan ennen kokouksen alkua. Aloite merkitään valtuuston pöytäkirjaan. 

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Aloite on tuotava valtuuston käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa sen jättämisestä.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Sähköinen palaute

Jos haluat antaa palautetta kunnalle, tehdä kysymyksiä tai toimenpide-ehdotuksia, tee se sähköisen palautteen kautta.

Viimeksi muokattu: 8.2.2018