Kaupungin kestävän elämäntavan ohjelma

Kestävä kehitys merkitsee sitä, ettei nykyhetken tarpeiden tyydyttäminen veisi tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Kestävän kehityksen osa-alueita ovat ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

Kestävä elämäntapa on yksi Hämeenlinnan arvoista, joka on kirjattu kaupunkistrategiaan ja kestävän elämäntavan ohjelmaan.

Lue lisää ja vaikuta

Kiertotalous on tulevaisuuden taloutta

Kiertotaloudella tarkoitetaan yhteiskunnan talouden suunnittelua siten, että materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu hyödyntämällä kiertävä materiaali tarkoin.

Tunnusomaista on energiatehokkuus, materiaalitehokkuus ja luonnonvarojen harkittu käyttö.

Viimeksi muokattu: 5.3.2018