Hämeenlinnan seudun rehevä ja monipuolinen luonto on tarjonnut ihmisille jo pitkään suotuisan asuinpaikan, jossa luonto ja kulttuuri elävät yhteenkietoutuneina.

Ihmisen toiminnan jäljet näkyvät niin hyvässä kuin pahassa, mutta alueella on yhä runsaasti luonto- ja maisema-arvoja, joiden säilymisestä halutaan huolehtia.

Luonnon ja ympäristön vaaliminen on jokaisen asia.
Muista mitkä ovat Jokamiehenoikeudet.

Ihmisen elinympäristöä valvotaan monin eri tavoin. Elinympäristön valvonta kunnassa muodostuu useista lakisääteisistä tehtävistä.

Kestävä elämäntapa on yksi Hämeenlinnan arvoista, katso Kestävä kehitys.

Ulkoile, virkisty ja nauti maisemista

Valtakunnallisestikin arvokkaita maisema- ja kulttuurikohteita

Viimeksi muokattu: 3.1.2017