Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluissa pyritään tukemaan ikäihmisten omia voimavaroja sekä edistämään ikäihmisen hyvinvointia ja terveyttä.

Hämeenlinnassa on noin 13 500 yli 65-vuotiasta asukasta. Heistä yli 75-vuotiaita on 6 500. Ikäihmisten palvelujen tavoitteena on mahdollistaa turvallinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään.

Yleinen neuvonta ikäihmisten palveluista

Palveluneuvojilta saa ikäihmisiä koskevaa

  • yleisneuvontaa kaupungin, yksityisten ja kolmannen sektorin palveluista
  • sekä tietoa erilaisista ateriapalveluista, mm. kylmäateriat. 

Puh: 03 621 3103, arkisin 9.00–16.00

Palveluohjaus

Alueelliset palveluohjaajat antavat syvemmälle menevää ohjausta asiakkaille ja tekevät tarvittaessa palvelutarpeen selvittämisen kotikäynnillä.

Puhelinaika arkisin klo 10–11. Katso oman alueesi yhteystiedot

 

 

Viimeksi muokattu: 19.3.2018