Ikäihmisille myönnettävillä taloudellisilla etuuksilla pyritään tukemaan kotona asumista ja hoitoa sekä korvaamaan osa suurten sairauskulujen aiheuttamista elinkustannuksista.

Taloudelliset etuudet koostuvat Kansaneläkelaitoksen, Verottajan ja kaupungin myöntämistä erilaisista etuuksista. Toimeentulotuki on tarkoitettu viimeiseksi turvaksi.

Viimeksi muokattu: 27.1.2014