Ikäihmisen oman kodin sijainti tai esteet esimerkiksi apuvälineiden käytölle ovat syitä, joiden takia kaikkia ikäihmisen tarvitsemia palveluja ei välttämättä voida tarjota hänelle hänen omassa kodissaan. Tällöin vaihtoehtona ovat ikäihmisten asumispalvelut. 

Vanhuksille suunnatuissa vuokra-asunnoissa pyritään esteettömän ympäristön rakentamiseen, nykyaikaisiin ja inhimillisiin asumisolosuhteisiin. Vuokra-asuntojen sijainti mahdollistaa palvelujen paremman saatavuuden.

Palvelukodit eli tuettu palveluasuminen

Palvelukodit tarjoavat tuettua asumista, jossa henkilökunta ei ole ympäri vuorokauden paikalla.

Vanhainkodit ja tehostetun palvelun yksiköt

Vanhainkodit ja tehostetun palveluasumisen yksiköt tarjoavat kodin sellaisille ikääntyneille, jotka tarvitsevat jatkuvasti apua selviytyäkseen päivittäisistä toimistaan. Näissä yksiköissä henkilökunta on käytössä ympäri vuorokauden.

Päätöksen asumisesta tekee SAS-työryhmä (Selvitä – Arvioi – Sijoita). Päätös pitkäaikaiseen hoivaan siirtymisestä on pääsääntöisesti pysyvä. Vaihtoja yksiköiden välillä tehdään vain erityisestä harkinnasta ja päätöksen siirrosta tekee SAS-työryhmä.

Edellisestä asunnosta ei ole syytä luopua ennenkuin päätös vanhainkotiin tai tehostettuun palveluasumiseen siirtymisestä on tehty SAS-työryhmässä.

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan kriteerit ja infopaketti

Erilaiset palveluasumisen muodot ja vanhainkotien pitkäaikaishoiva ovat mahdollisia palveluja silloin, kun kotona asumisen edellytyksiä ei muilla keinoilla pystytä turvaamaan.

Kriteerit pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan pääsystä Hämeenlinnan kaupungissa. IKLA 19.11.2014 § 64

  • Infopaketti pitkäaikaishoivaan hakeutuvalle (pdf, päivitetty 16.4.2018)

Viimeksi muokattu: 31.5.2018