Perhehoidossa koulutettu perhehoitaja tarjoaa ikäihmiselle yksilöllistä huolenpitoa ja hoivaa omassa tai ikäihmisen kodissa. Ikäihminen voi olla perhehoitajan luona pitkäaikaisesti, lyhytaikaisesti tai vain osan aikaa vuorokaudesta. Ikäihmisen kotona perhehoito on aina lyhytaikaista tai osavuorokautista.

Perhehoito sopii ikäihmisille, jotka tarvitsevat päivittäin apua tai ohjausta arjen henkilökohtaisista toimista selviytymiseen, mutta eivät tarvitse vielä tehostettua palveluasumista tai laitoshoitoa. Lyhytaikaisella perhehoidolla voidaan tukea ikäihmisen kotona asumista. Perhehoito on myös hyvä vaihtoehto sijaishoidon järjestämiseen omaishoitajan vapaapäivien ajaksi. Perhehoitoon hakeudutaan asiakkaaksi alueellisten palveluohjaajien tai omaishoidon koordinaattoreiden kautta.

Yleistietoa ja neuvontaa ikäihmisten perhehoitoon liittyvissä asioissa sekä tietoa perhehoitajana toimimisesta saa Perhehoitoyksikkö Kanervan sosiaaliohjaajalta, p. 050 307 9158.

Perhehoidon asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut vuoden 2019 asiakasmaksut 21.11.2018 (§ 104).  

Viimeksi muokattu: 2.1.2019