Kotihoidon toiminnan tavoitteena on turvata ikäihmisten kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään. Hämeenlinnassa toimii yhdistetty kotihoito, johon sisältyvät kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävät. Kotihoitoa on mahdollista saada tilapäisenä (maks. 3 kk) tai säännöllisenä palveluna.

Kotihoidon tarpeen arvioi asuinalueen mukainen palveluohjaaja tarvittaessa yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Palveluohjaaja laatii asiakkaalle palvelusuunnitelman. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle tehdään kotihoidossa hoitosuunnitelma.

Kotihoidon kriteerit ja sisältökuvaukset

  • Ikäihmisten kotihoidon ja kotona asumista tukevien palveluiden myöntämisperusteet (pdf) on hyväksytty ikäihmisten lautakunnassa (IKLA) 22.10.2014 §51.
  • Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältökuvaukset (pdf) on hyväksytty IKLA:ssa 16.9.2015. 

Kotihoidosta perittävät maksut

Säännöllisen ja jatkuvan kotipalvelun maksut määritellään prosentteina tulorajan ylittävästä summasta seuraavan taulukon mukaisesti. 

Tilapäisen kotihoidon ja kotisairaanhoidon maksu on 12,00 €/käyntikerta, mutta enintään 24,00 € vuorokaudelta. Akuutin kotisairaanhoidon maksu on 12,00 €/käyntikerta, mutta asiakkaalta peritään enintään neljän käynnin hinta vuorokaudessa. Mikäli asiakkaalla on säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu, akuutin kotihoidon käynneistä ei peritä maksua.

Kotihoidon palvelu on säännöllistä, jos asiakas saa palveluita vähintään kerran viikossa.

Viimeksi muokattu: 2.1.2019