Kotihoidon toiminnan tavoitteena on turvata ikäihmisten kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään. Hämeenlinnassa toimii yhdistetty kotihoito, johon sisältyvät kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävät. Kotihoitoa on mahdollista saada tilapäisenä (maks. 3 kk) tai säännöllisenä palveluna.

Kotihoidon tarpeen arvioi asuinalueen mukainen palveluohjaaja tarvittaessa yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Palveluohjaaja laatii asiakkaalle palvelusuunnitelman. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle tehdään kotihoidossa hoitosuunnitelma.

Kotihoidon kriteerit ja sisältökuvaukset

  • Ikäihmisten kotihoidon ja kotona asumista tukevien palveluiden myöntämisperusteet (pdf) on hyväksytty ikäihmisten lautakunnassa (IKLA) 22.10.2014 §51.
  • Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältökuvaukset (pdf) on hyväksytty IKLA:ssa 16.9.2015. 

Kotihoidosta perittävät maksut

Säännöllisen ja jatkuvan kotipalvelun maksut määritellään prosentteina tulorajan ylittävästä summasta seuraavan taulukon mukaisesti. 

Tilapäisen kotihoidon ja akuutin kotihoidon maksu on 12,10 €/käyntikerta, mutta enintään 24,20 €/vuorokaudelta. Mikäli asiakkaalla on säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu, akuutin kotihoidon käynneistä ei peritä maksua.

Kotihoidon palvelu on säännöllistä, jos asiakas saa palveluita vähintään kerran viikossa.

Koti- ja tukipalvelumaksut on määritelty Ikäihmisten lautakunnassa 18.11.2015 § 75 vuodelle 2016 ja 23.11.2016 § 54 vuodelle 2017. 

Viimeksi muokattu: 16.2.2017