Kilpailutuksen kriteerit

Ulkopuolelta hankitut ikäihmisten palvelut perustuvat kilpailutukseen. Hämeenlinnan kaupunki on kilpailuttanut ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan vuonna 2016. Sopimus on voimassa 31.12.2019 saakka ja sen jälkeen on 1 optiovuosi. Hankinnassa hinnan painoarvo oli 70 % ja laadun 30 %. 

Sopimuksiin on liitetty kannusteet ja vuosittain tehdään ns. minikilpailutus toteutuneen asiakastyytyväisyyden, toimintakykymittarilla (RAI-arviointi) toteutuneen laadun ja hinnan perusteella. 

Kilpailutusdokumentteja:

Palvelutuotteiden tarjouspyyntö  (pdf)
Tilattavien tuotteiden palvelukuvaukset (pdf)
Henkilöstöön liittyvät vähimmäisvaatimukset (pdf)
Siivouspalvelujen vähimmäisvaatimustaso (pdf)
Valinta- ja arviointikriteerit (pdf)

Valvonnan muotoja ovat

  • ilmoitukset ja yhteydenotot
  • tarkastuskäynnit
  • selvityspyynnöt
  • palautteen seuranta
  • tarkempi yksittäistapausten tutkiminen - keskustelut asiakkaiden ja omaisten kanssa
  • asiakaspalaute
  • yksilöjaostossa käsiteltävien asioiden seuranta
  • lautakunnassa käsiteltävät asiat
  • vanhusneuvoston mahdollisuus nostaa asioita lautakuntaan käsiteltäväksi

Asumispalveluiden asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä. 

Asumispalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn 2018 tulokset (pdf)

Asumispalveluiden viranomaisvalvonta

Anna palautetta

Asiakkaiden ja läheisten toivotaan antavan palautetta kaikista palveluista matalalla kynnyksellä. Palautetta voi antaa esimerkiksi kaupungin sähköisen palautekanavan kautta.

Välittömästi annettu ja yksilöity palaute pystytään selvittämään tarkimmin ja parhaiten tekemään tarvittavat toimenpiteet todettujen epäkohtien poistamiseksi. Ensisijaisesti palaute toimitetaan yksikön esimiehelle, mutta mikäli tilanne yksikössä ei korjaannu, on hyvä tehdä lain mukainen muistutus. Muistutuksen voi kirjata muistutuslomakkeelle  tai vapaamuotoisesti. Epäkohdista voi ilmoittaa myös nimettömänä. Henkilöstöllä on oikeus ja lain mukainen velvollisuuskin ilmoittaa epäkohdista ja myös he voivat tehdä ilmoituksen nimettömänä.

Mikäli palautteeseen ja muistutukseen saatu vastaus on palautteen antajan mielestä riittämätön, voi hän tehdä kantelun aluehallintovirastoon tai Valviraan.

Kaupunki suhtautuu kaikkiin palautteisiin vakavasti, selvittää niissä esille nostetut asiat ja tarvittavat toimenpiteet.

 

 

Viimeksi muokattu: 15.2.2019