Ikäihmisten palvelujen laatua valvotaan Hämeenlinnassa.

Valvonnan muotoja ovat

  • ilmoitukset ja yhteydenotot
  • tarkastuskäynnit,
  • selvityspyynnöt,
  • palautteen seuranta,
  • tarkempi yksittäistapausten tutkiminen - keskustelut asiakkaiden ja omaisten kanssa
  • asiakaspalaute
  • yksilöjaostossa käsiteltävien asioiden seuranta
  • lautakunnan vuotuinen seminaari ja siihen liittyvä arviointi aina toimintavuoden alussa
  • vanhusneuvoston mahdollisuus nostaa asioita lautakuntaan käsiteltäväksi

Asumispalveluiden viranomaisvalvonta

Sopimusvalvonta

Kaikista kaupungin omista ja kaupunkikonsernin ulkopuolelta hankituista palveluista tehdään palvelusopimus, jossa määritellään palvelun sisältö, laatu ja hinta.

Ulkopuolelta hankitut palvelut perustuvat kilpailutukseen ja kaupungin tuotannolta hankitut  vuotuisiin palvelusopimuksiin, joissa sovitaan hinnasta ja tarkastellaan palvelun laatua.

Viranomaisvalvonta ja sopimusvalvonta menevät osittain päällekkäin ulkoa hankitun palvelun osalta.

 

Viimeksi muokattu: 19.9.2017