Ikäihmisten palvelujen laatua valvotaan Hämeenlinnassa.

Valvonnan muotoja ovat

  • ilmoitukset ja yhteydenotot
  • tarkastuskäynnit
  • selvityspyynnöt
  • palautteen seuranta
  • tarkempi yksittäistapausten tutkiminen - keskustelut asiakkaiden ja omaisten kanssa
  • asiakaspalaute
  • yksilöjaostossa käsiteltävien asioiden seuranta
  • lautakunnassa käsiteltävät asiat
  • vanhusneuvoston mahdollisuus nostaa asioita lautakuntaan käsiteltäväksi

Asumispalveluiden viranomaisvalvonta

Sopimusvalvonta

Kaupungin omista ikäihmisten yksiköistä ja muusta toiminnasta vastaa ikäihmisten palvelutuotanto.

Ulkopuolelta hankitut ikäihmisten palvelut perustuvat kilpailutukseen.

Viimeksi muokattu: 25.9.2018