Veteraaniasiain neuvottelukunta on Hämeenlinnassa toimivien veteraanijärjestöjen asettama vapaaehtoinen tapaamis- ja neuvotteluelin.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain.

Neuvottelukunnan tarkoituksena on:

  • edistää viranomaisten ja veteraanijärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa
  • seurata veteraanien tarpeiden kehitystä ja tehdä tarvittaessa asiaa koskevia esityksiä ja aloitteita
  • antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille ja muille tahoille veteraaneja koskevissa asioissa
  • kehittää ja tarkkailla veteraaneille tarkoitettuja palveluja, tukitoimia ja muita etuuksia
  • edistää kansallisen veteraanipäivän viettoa Hämeenlinnassa
  • huolehtia muista veteraanien arvostukseen liittyvistä kysymyksistä

Neuvottelukunnan asettamispäätös

Neuvottelukunnan jäsenet

Neuvottelukuntaan kuuluu yksi edustaja jokaisesta veteraanijärjestöstä ja kaupunginhallituksen nimeämät edustajat. Sihteerinä toimii kaupunginhallituksen nimeämä kaupungin viranhaltija.

Sotainvalidien edustajat:
Mira Kulmala
Mauri Salonen, Hauho
Pekka Aalto, Hämeenlinna
Terttu Järvelä, Kalvola
Anja Huostila, Lammi-Tuulos
Tauno Korhonen, Renko

Sotaveteraanien edustajat:
Pekka Hemilä, Hauho
Tenho Temonen, Renko
Matti Veräväinen, Lammi
Veikko Mäkelä, Hämeenlinna
Reino Löflund, Kalvola
Pertti von Hertzen, Hämeenlinna

Rintamaveteraanien edustajat:
Eugen Fomin, Hämeenlinna

Hämeenlinnan kaupungin edustajina:
Tuulikki Forssén
Aarne Kauranen

Neuvottelukunnan muistiot

2017
Kokous 29.3.2017 (pdf)

2016
Kokous 8.11.2016 (pdf)
Kokous 10.2.2016 (pdf)

2015
Kokous 22.10.2015 (pdf)
Kokous 11.2.2015 (pdf)

Asiasanat: veteraani
Viimeksi muokattu: 18.8.2017