Kiinteistöjen jäteastiat

Asuinkiinteistöillä hyötyjätteet lajitellaan ja erilliskerätään omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:

  • biojäte asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään 5 asuinhuoneistoa (erillistä astiaa ei tarvita, jos biojätettä kompostoidaan kiinteistöllä ympärivuotisesti)
  • keräyskartonki asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään 5 huoneistoa
  • keräyslasi asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään 10 huoneistoa
  • keräysmetalli asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään 10 huoneistoa

Muissa kuin asuinkiinteistöissä hyötyjätteet lajitellaan ja erilliskerätään omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:

  • biojäte silloin, kun biojätettä syntyy vähintään 20 kg viikossa (erillistä keräysvälinettä ei tarvita, jos biojäte kompostoidaan kiinteistöllä ympärivuotisesti)
  • keräyspahvi tai –kartonki, keräyslasi ja/tai keräysmetalli silloin, kun kyseistä jätejaetta syntyy säännöllisesti

Kiinteistökohtainen erilliskeräysvelvoite koskee taaja-asutusaluetta.

Aluekeräyspaikat

Niissä asuinkiinteistöissä, joissa hyötyjätteille ei tarvitse hankkia kiinteistökohtaista astiaa, on hyötyjätteet myös lajiteltava ja ne toimitetaan yleisiin jätteiden aluekeräyspaikkoihin. Hyötyjätteet tulee lajitella pakkausten tuottajien ohjeiden mukaisesti.

Hyötyjätteiden aluekeräyspaikoista vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (www.rinkiin.fi).

Jätteiden aluekeräyspaikat on tarkoitettu ainoastaan hyötyjätteiden keräykseen. Hämeenlinnassa ei ole aluekeräyspisteitä sekajätteelle.

Toimija vastaa kaupungin osoittaman keräyspaikan toimivuudesta ja siisteydestä mm. huolehtimalla riittävästä keräysvälineiden tyhjennyksestä.

Aluekeräyspaikka voidaan poistaa tai siirtää esimerkiksi jatkuvasta roskaantumisesta tai muusta epäasiallisesta käytöstä johtuen.

Viimeksi muokattu: 20.10.2016