Valvontaviranomainen

Jätehuollon valvontaviranomainen Hämeenlinnassa ja Hattulassa on Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunta.

Jätehuollon valvontatehtäviä ovat mm.

 • Jätelain yleinen valvonta eli valvotaan jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.
 • Jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta
 • Roskaamistapausten käsittely
 • Järjestetty jätteenkuljetus
 • Jätehuoltoon liittyvien määräysten antaminen ympäristöluvissa
 • Neuvonta
  • Asiakkaita neuvotaan valvonnan yhteydessä.
  • Varsinainen jäteneuvonta kuuluu Kiertokapula Oy:lle.
  • Lisäksi osallistutaan erilaisiin jätehuollon projekteihin ja kampanjoihin sekä tehdään selvityksiä jätehuollosta.

Lomakkeet

Viimeksi muokattu: 7.6.2017