Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee kuulua kunnan jätehuoltojärjestelmään, myös vapaa-ajan kiinteistöjen, eikä vapautusta jätehuollosta voi saada. Tyhjilleen jäävän kiinteistön jätteenkuljetus voidaan kuitenkin keskeyttää määräajaksi esimerkiksi lomamatkan ajaksi.

Keskeytys voidaan tehdä vain silloin, kun kiinteistöä ei käytetä lainkaan asumiseen tai oleskeluun. Jäteastia on tyhjennettävä ennen keskeyttämistä, mikäli sitä ei ole tyhjennetty lähiaikoina.

Määräaikainen keskeytys

Enintään 6 kuukautta kestävät keskeytykset sovitaan suoraan jätteenkuljetusta järjestävän tahon asiakaspalvelun kanssa. Myös kesämökin talvikauden keskeytykset voi ilmoittaa suoraan asiakaspalveluun. Keskeytyksistä ilmoitetaan kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle.

Yli 6 kuukautta kestävää keskeytystä haetaan kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta. Päätös tehdään määräajaksi. Mahdollista keskeytyksen jatkamista tulee hakea uudelleen.

Nurmijärven jätehuoltomääräykset edellyttävät että kaikki jätteenkuljetuksen keskeytykset haetaan kirjallisesti. 

Hakemus jätteenkuljetuksen keskeyttämisestä  (pdf, 553 kt)

Ohje keskeyttämiseen (pdf, 106kt)

Jäteastian tyhjennykset tulee aloittaa uudelleen, mikäli kiinteistö otetaan käyttöön keskeytyksen aikana. 

Käyttökelvottomat kiinteistöt

Kokonaan jätehuollon järjestämisvelvoitteet voidaan poistaa kiinteistöltä vain silloin, kun on annettu luotettava selvitys kiinteistön asuinrakennusten käyttökelvottomuudesta.

Käyttökelvottomuuden tulee olla virallisen tahon kuten terveydensuojelu-, pelastus- tai rakennusvalvontaviranomaisen vahvistama. Viranomaisen vahvistus tulee olla hakemuksen liitteenä, mikäli jätehuoltovelvoitteet halutaan poistaa kokonaan.

Viimeksi muokattu: 18.1.2019