Kompostointia koskevat määräykset on esitetty jätehuoltomääräysten 19 §:ssä.

Kompostorin sijoittaminen

Kompostori on sijoitettava
  • vähintään 5 metrin päähän naapurin rajasta (voidaan sijoittaa lähemmäksi naapurin suostumuksella)
  • vähintään 15 metrin päähän talousvesikaivosta tai vesialueesta

Etäisyysvaatimus ei koske kompostia, joka sisältää ainoastaan risuja ja lehtiä. Naapurin suostumusta ei tarvita, jos kompostori sijoitetaan rakennusluvassa hyväksyttyyn jätehuollolle varattuun tilaan.

Lämpöeristetty vai eristämätön kompostori?

Elintarvikejätteet tulee kompostoida lämpöeristetyssä ja haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. Haja-asutusalueella voi kesäaikaan kompostoida eristämättömässä, mutta ehdottomasti haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa.

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa tai siistinä pidetyssä aumassa tai kehikossa. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille!  

Kompostoria on hoidettava ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa.

Yhteiskompostointi 

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Yhteisellä kompostoinnilla voidaan korvata biojätteen kiinteistökohtainen keräysastia. Tästä johtuen vähintään 5 asuinhuoneiston kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Viimeksi muokattu: 2.1.2018