Yhteisellä jäteastialla eli kimpalla tarkoitetaan kahden tai useamman asuin- tai vapaa-ajan kiinteistön ylläpitämää yhteistä jäteastiaa.

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt, tiekunnat ja erilaiset yhteisöt voivat järjestää yhteisiä jäteastioita. Kiinteistöjen lähekkäisyyden määrittää viime kädessä jätehuoltoviranomainen.

Yhteisastian perustamisesta ja sen käytöstä luopumisesta sekä sitä käyttävien kiinteistöjen muutoksista on aina ilmoitettava. Kimpan yhteyshenkilöllä on myös aina oltava ajantasainen tieto yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä yhteystietoineen.

Jätehuoltoviranomaiselle osoitetaan ilmoitukset kimpoista ja niiden muutoksista seuraavista kunnista: Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala.

Muissa Kolmenkierron alueen kunnissa ilmoitukset kimpoista ja niiden muutoksista tehdään seuraavasti:

  • Hausjärvi, Hyvinkää, Järvenpää, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski: Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelu
  • Kerava: Jätehuolto Jorma Eskolin Oy:n asiakaspalvelu

Viimeksi muokattu: 2.1.2018