Jätelautakunnan toimialueella on seka-, kuiva- ja biojätteen osalta tällä hetkellä kaksi erilaista jätteenkuljetusjärjestelmää:

  1. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Kiertokapula Oy:n kuntien puolesta kilpailuttama jätteenkuljetus Hattulassa, Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnan läntisillä ja pohjoisilla alueilla, Järvenpäässä, Keravalla, Lopella, Mäntsälässä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Valkeakoskella. 1.5.2019 alkaen myös Hämeenlinnan itäinen ja eteläinen osa. Kiertokapula Oy hoitaa näissä kunnissa jätehuoltosopimukset, asiakaspalvelun ja laskutuksen. Nurmijärvellä on kunnan järjestämä jätteenkuljetus biojätteen osalta. Biojätteen erilliskeräykseen liitytään ottamalla yhteyttä L&T:n asiakaspalveluun.
  2. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Hämeenlinnan itäisessä ja eteläisessä osassa 30.4.2019 saakka sekä Janakkalassa ja Nurmijärvellä (seka- ja kuivajäte) on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä, jolloin kiinteistön haltija sopii jätteenkuljetuksesta suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

HUOM! Jätteenkuljetusjärjestelmän muutosta koskevat kysymykset vastauksineen on koottu omalle sivulleen.

Jätemaksutaksat

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätemaksujen suuruus ja niiden määräämisen perusteet on määritelty jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.

 

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa eli yllä luetelluissa kunnissa maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta jätelautakunnalle osoitettu muistutus. Niin ikään jätelautakunnalle osoitetaan anomukset jätemaksujen kohtuullistamisesta.

Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätteenkuljetusjärjestelmät taulukkona.

Kiertokapula Oy:n hinnasto

Hinnasto 31.12.2018 asti / 1.1.2019 alkaen / 1.1.2019 alkaen ja 1.2.2019 alkaen Nurmijärvi

HS-Veden vastaanottomaksut lietteille

Vastaanottomaksut 31.12.2018 asti / 1.1.2019 alkaen

Viimeksi muokattu: 18.1.2019