Jätelautakunnan toimialueella on seka-, kuiva- ja biojätteen osalta tällä hetkellä kaksi erilaista jätteenkuljetusjärjestelmää, joista kunnan järjestämä jätteenkuljetus on toteutettu kahdella eri tavalla:

  1. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

    a) Kiertokapula Oy:n kuntien puolesta kilpailuttama jätteenkuljetus Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Lopella, Mäntsälässä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Valkeakoskella. Kiertokapula Oy hoitaa näissä kunnissa jätehuoltosopimukset, asiakaspalvelun ja laskutuksen. 

    b) Keravalla on kaupungin itse kilpailuttama jätteenkuljetus. Keravalla jätteenkuljetuksista, jätehuoltosopimuksista ja laskutuksesta vastaa Jätehuolto Jorma Eskolin Oy.

  2. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus

    Hattulassa, Hämeenlinnassa ja Janakkalassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä, jolloin kiinteistön haltija sopii jätteenkuljetuksesta suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

HUOM! Jätteenkuljetusjärjestelmän muutosta koskevat kysymykset vastauksineen on koottu omalle sivulleen.

Käytössä olevat kuljetusjärjestelmät kunnittain ja jätelajeittain on koottu erilliseen taulukkoon:

Kolmenkierron alueen kuljetusjärjestelmät (pdf) Päivitetty 2.10.2017

Jätemaksutaksat

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätemaksujen suuruus ja niiden määräämisen perusteet on määritelty jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa eli yllä luetelluissa kunnissa maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta jätelautakunnalle osoitettu muistutus. Niin ikään jätelautakunnalle osoitetaan anomukset jätemaksujen kohtuullistamisesta.

  • Hattulan kunta ja Hämeenlinnan kaupunki siirtyvät jätelain 36 §:n mukaiseen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.10.2018 alkaen. Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluva jätteenkuljetus on Kiertokapula Oy:n hallinnoima ja kuljetukset on kilpailutettu. Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Jätelautakunta päättää taksan hyväksymisestä nähtävilläolon jälkeen. 

Taksa-asiakirjat ovat nähtävillä 9.7.-14.8.2018 Hattulan kirjastossa Juteinitalolla (os. Kauppatie 3, Parola) ja Hämeenlinnassa palvelupiste Kastellissa (os. Raatihuoneenkatu 11, Hämeenlinna). Asiakirjat löytyvät sähköisinä:

Esitys

Taksaluonnos

Taksaluonnoksesta on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Kirjalliset mielipiteet on jätettävä jätelautakunta Kolmenkierrolle 14.8.2018 klo 15.00 mennessä.

Kiertokapula Oy:n hinnasto

Hinnasto 2018 (pdf)

Hinnasto 1.4.2018 alkaen (pdf)

HS-Veden vastaanottomaksut lietteille

Vastaanottomaksut 1.3.2017-31.12.2017 (pdf)

Vastaanottomaksut 1.1.2018 alkaen (pdf)

Viimeksi muokattu: 9.7.2018