Maankäytön suunnittelu

  • vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta,
  • ohjaa kaupunkirakennetta ja yleispiirteistä maankäyttöä,
  • luo edellytykset rakentamiselle ja
  • vastaa hyvästä asuinympäristöstä.

Maankäytön suunnittelun keskeinen tehtävä on toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita ja kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta Asumiskaupunki-vision pohjalta.

Kaavoituksen ohella yksikössä tehdään yleispiirteistä liikenne- ja kunnallisteknistä suunnittelua ja valmistellaan ympäristöasiat kaavoituksen pohjaksi.  

Maankäytön suunnittelu vastaa suunnittelun vuorovaikutuksesta ja toimii asukkaiden vaikutuskanavana heidän ympäristöään koskevissa muutoksissa.

Tutustu kärkihankkeet esitteeseemme

Kärkihankkeet

Viimeksi muokattu: 3.7.2018