Kaupunki voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Poikkeaminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa

  • kaavoitukselle
  • kaavan toteuttamiselle
  • alueiden käytön muulle järjestämiselle
  • vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
  • vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevia tavoitteiden saavuttamista

Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamispäätöksiä valmistelee kaupungin kaavoitusyksikkö.

Hakemus (4 Mb, pdf)
Hinnasto 1.1.2015 lähtien (pdf)
Hinnasto 15.1.2013 lähtien (pdf)

 

 

Viimeksi muokattu: 1.3.2017