Hämeenlinnan kaupunki käyttää rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin Lupapiste -palvelua, jonka kautta rakennuslupahakemukset tulee ensisijaisesti toimittaa.


Luvat ja neuvontapyynnöt sähköisesti 

Lupapiste.fi -palvelussa rakennushanke voidaan valmistella alusta loppuun rakennuttajan, suunnittelijoiden ja viranomaisen yhteistyönä. Palvelu mahdollistaa myös sähköisen neuvontapyynnön. 

Lupapiste kattaa:

 • rakennus ja toimenpideluvat 
 • purkamisluvat
 • maisematyöluvat
 • poikkeamispäätökset
 • suunnittelutarveratkaisut 
 • sähköisen arkistoinnin sekä 
 • sähköiset neuvontapyynnöt

Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja antaa luvanhakijalle mahdollisuuden jättää lupahakemuksen mihin vuorokaudenaikaan tahansa, kaikkina päivinä viikossa.

Arkistoinnin muututtua täysin sähköiseksi 1.1.2018 alkaen ei paperisia asiakirjoja enää tarvitse toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle, vaan kaikki lupaan liittyvät asiakirjat tallennetaan suoraan Lupapiste -palveluun.

Tutustu Lupapiste.fi palveluun osoitteessa www.lupapiste.fi ja jätä neuvontapyyntö tai rakennuslupahakemus sähköisesti kuntaan.

Sähköisen asioinnin vaiheet

Sähköisesti haettuihin lupahakemuksiin tehdään päätökset rakennuslupakäsittelyn mukaisesti.

Pikaopas lupapisteen käyttöön 

Ohje lupapisteen käyttöönottokoulutus (2 Mb, pdf)

 • Sähköiseen palveluun rekisteröidytään pankkitunnusten avulla, jossa luodaan oma käyttäjätunnus ja salasana palveluun.
 • Kaikkien rakennuspaikan haltijoiden tulee olla kirjautuneena osalliseksi rakennushankkeelle (vastaa allekirjoitusta) tai vaihtoehtoisesti palveluun voi liittää valtakirjan.
 • Luvanhakija valtuuttaa suunnittelijat ja muut ammattilaiset osalliseksi rakennushankkeen lupahakemuksen täydentämiseen ja seuraamiseen sähköisessä palvelussa. Myös suunnittelija voi aloittaa lupahakemuksen täyttämisen ja valtuuttaa luvanhakijat osapuoleksi ns. allekirjoittamaan hakemuksen.
 • Osapuolet kohdassa näkyy kaikki valtuutetuiksi kutsutut.
 • Jos henkilön nimen perässä lukee ”kirjoitusoikeus kutsuttu”, henkilö ei ole vielä kirjautunut hankkeelle osapuoleksi. 


Ohje osapuolen kutsumisesta (pdf)

Luvanhakija kohtaan kirjataan aina kaikki rakennuspaikan haltijat.

Rakennushankkeen pääsuunnittelija on se henkilö, joka pääsääntöisesti täyttää rakennushankkeen tiedot palveluun ja tarkistaa niiden oikeellisuuden. Suunnittelija liittää tarvittavat suunnitelmat palveluun. Suunnitelmat liitetään arkistointikelpoisina pdf - dokumentteina lukusuunnassa tallennettuna ja kukin suunnitelmaliite omana tiedostona.

Tiedostot tulisi nimetä sisältöä kuvaavasti. Valitaan valikosta oikea tiedoston tyyppi tallennettaessa. Suunnitelman nimiösivulla saa olla ainoastaan nimiötiedot, jotta tilaa jää viranomaisen leimauksille. Suunnitelmissa tulee olla suunnittelijan allekirjoitukset. Paperisia RH - lomakkeita ei tarvitse sähköisessä asioinnissa täyttää.

Lupakäsittelijät kommentoivat hakemusta ja pyytävät tarvittavia lisätietoja keskusteluketjussa. Lausunnot kohtaan liitetään pyydetyt lausunnot, joissa voi olla velvoitteita tai tarkennuspyyntöjä rakennuslupaan liittyen.

Kun lupa-asiakirjat ovat valmiit päätöksen tekoa varten, tiedot siirretään rakennusvalvonnan ohjelmistoon. Rakennusvalvonnan ohjelmistossa valmistellaan lupapäätös, joka julkaistaan lupapisteessä ”päätös” – kohdassa päätöksenannon jälkeen.

Viimeksi muokattu: 25.1.2018