Suunnittelutarveratkaisussa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle asemakaavan ulkopuolella alueille, jotka asutuksen taajuuden tai yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä olevan määräyksen vuoksi ovat suunnittelutarvealuetta. Suunnittelutarveratkaisusta siltä osin kuin kyse on asuinrakennuksista tai niihin liittyvistä talousrakennuksista päättää ympäristö- ja rakennuslautakunta, muista päättää kaupunginhallitus.

Menettely ei koske

  • olemassa olevaan maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista
  • olemassa olevaan asuinrakennukseen liittyvän talousrakennuksen rakentamista
  • olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Suunnittelutarveratkaisuja valmistelee kaupungin kaavoitusyksikkö.

Hakemus (pdf, 4 Mb)

Hinnasto 1.1.2015 lähtien (pdf)

Rakennusjärjestyksen liitteet suunnittelutarvealueista (pdf) liitekartta 2

Suunnittelutarvealueet karttapalvelussa 
Valikko > Valitse kartalla näkyvät tiedot > Alueita > Suunnittelutarvealueet

Viimeksi muokattu: 28.3.2017