Kanta-Hämeen pelastuslaitos toteuttaa ensihoitopalvelua Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti koko maakunnan alueella.

Ensihoitopalvelu sisältää ensivastetoiminnan, perustasoisen ja hoitotasoisen ensihoidon, ensihoidon kenttäjohtotoiminnan sekä kiireettömät hoitolaitosten väliset ambulansseilla suoritettavat siirtokuljetukset. Sairaanhoitopiiri vastaa terveydenhuoltolain mukaisesti ensihoitopalvelun järjestämisestä.

Ensihoitopalvelun tehtävä
Ensihoitopalveluiden tehtävänä on huolehtia äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan kiireellisestä hoidosta ja tarvittaessa kuljetuksesta ensihoitoyksiköllä terveydenhuollon päivystyspisteeseen.

Lisäksi keskeisenä tehtävänä on suorittaa potilaan luona hoidon tarpeen arviointi, potilaan ohjaaminen tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan ja suunnitella hoidon järjestäminen yhteistyössä terveydenhuollon päivystyspisteiden kanssa.

Ensihoidon yksiköt
Kanta-Hämeen alueella on yhteensä 17 ambulanssia ja ensihoidon kenttäjohtaja omalla yksiköllään. 13 yksiköistä on hoitotasoisia ja 10 ympärivuorokautisia. Yksiköt sijaitsevat sairaanhoitopiirin alueella ja niitä käytetään lähimmän ja tarkoituksenmukaisimman yksikön periaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että yksikään ambulansseista ei ole lukittu sen asemapaikan kuntaan tai kaupunkiin.

Yksiköt ajavat vuosittain n. 31 000 ensihoitotehtävää. Ensivastetehtäviä on n. 1300. Ensihoidossa työskentelee yhteensä lähes 200 työntekijää joista n. puolet on päätoimisia ensihoitajia ja puolet pelastajia.

Asiasanat: ensihoito
Viimeksi muokattu: 27.1.2014