Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tärkein tehtävä on edistää yleistä turvallisuustietoutta ja turvallisia toimintatapoja maakunnan alueella. Tätä työtä tehdään niin yrityksien kuin yksityisten henkilöiden parissa. Meistä jokainen kun on lopulta itse vastuussa omasta turvallisuudestaan.

Palotarkastukset ja muu valvontatoiminta sekä erilaiset koulutustilaisuudet ovat erinomainen mahdollisuus jakaa tärkeää tietoa turvallisuusasioista.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ennaltaehkäisevään toimintaan kuuluu

  • opastaa ja neuvoa kaikissa pelastustoimen alaan liittyvissä asioissa
  • suorittaa palotarkastuksia
  • toimia paloteknisinä asiantuntijoina rakennus- ja kaavoitusasioissa
  • toimia pelastustoimen asiantuntijoina väestönsuojeluasioissa
  • laatia evakuointisuunnitelmia
  • valvoa vaarallisten aineiden varastointia ja käyttöä
  • valvoa nuohoustoimintaa.

Monipuolinen turvallisuuskulttuuri pyritään huomioimaan kaikessa toiminnassa. Tämä edellyttää riskien arvioimista ja uhkakuvien tunnistamista, suunnitelmien ajan tasalla pitämistä sekä henkilöstön varaamista ja kouluttamista.

Viimeksi muokattu: 27.1.2014