Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset on hyväksytty ja vahvistettu. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2019.

Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisen piirinuohousjärjestelmän loppumista. 

Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat Kanta-Hämeessä kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen 30.6.2019. Toisin sanoen pelastuslain muutos vaikuttaa maakuntamme alueella nuohouksen järjestämiseen vasta 1.7.2019 alkaen, siihen asti toimitaan nykyisten sopimusten ja käytäntöjen mukaisesti.

Lakimuutoksen myötä koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Kanta-Hämeen pelastustoimen alueella nuohoustyössä ja nuohouksen yksikkömäärien laskennassa noudatetaan Nuohousalan keskusliitto ry:n työohjeita ja laskentaperusteita. Nuohouskäynnin vähimmäisyksikkömäärä on 55 yksikköä / nuohouskäynti. Pelastuslautakunta (Pela 12.12.2017 § 58) on päättänyt, että nuohousyksikön veroton hinta 1.1.2018 alkaen on 0,766 euroa (alv. 0%). Nuohouksen hinnoittelu vapautuu 1.7.2019 alkaen.

Lisätietoa nuohoukseen liittyen löydät esim. Nuohousalan Keskusliiton internet-sivuilta. Sivuilla on myös vinkkejä ja ohjeita oikeaan tulisijan käyttöön.

Nuohoojien yhteystiedot

Viimeksi muokattu: 5.2.2019