Pelastuslain ja -asetuksen mukaisesti liiketoiminnan harjoittajan tai muun yhteisön järjestämään tapahtumaan, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuva vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtumaan osallistuvien henkilöiden suuren määrän tai muun erityisen syyn johdosta, on laadittava pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Kanta-Hämeessä pelastussuunnitelma toimitetaan osoitteeseen tapahtumat@pelastuslaitos.fi

Yleisötilaisuuden kokonaisturvallisuus on monen osatekijän summa. Yleisötapahtumien pelastussuunnitelman laadinnassa voi hyödyntää pelastuslaitosten yhteistyönä laatimaa opasta ja valmiita pohjia, joita löydät sivustomme kohdasta Oppaat ja lomakkeet / Tapahtumajärjestäjille. 

 

Viimeksi muokattu: 5.2.2016