Pelastuslain (379/2011) 48 §:n perusteella pelastuslaitoksen on laadittava erityistä vaaraa aiheuttavissa kohteissa onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa. Suunnitelmaa laadittaessa pelastuslaitoksen on kuultava vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä ja huolehdittava suunnitelmasta tiedottamisesta. Tällaisia kohteita on Kanta-Hämeen maakunnan alueella yhteensä viisi.

Asiasanat: pelastuslaitos
Viimeksi muokattu: 28.1.2019