Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto nimeää kokouksessaan pelastuslautakunnan. Lautakunta toimii kuntalain (365/1995) 77 §:n tarkoittamana yhteisenä toimielimenä sekä pelastuslain (468/2003) tarkoittamana monijäsenisenä pelastusviranomaisena.

Pelastuslautakunta vastaa Kanta-Hämeen alueen pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä ja kehittämisestä sekä osaltaan edistää pelastustoimeen liittyvien tahojen yhteistyötä.

Pelastuslautakunnassa on yksitoista (11) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja kullakin jäsenellä varajäsen.

Pelastuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan toisen kalenteriviikon ensimmäisenä arkipäivänä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella, Kutalantie 1.

Pelastuslautakunta kaudelle 2017 - 2021

Asiasanat: pelastuslautakunta
Viimeksi muokattu: 19.2.2018