Onnistunut pelastustoiminta vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja ajanmukaisia välineitä. Nykypäivän haasteet vaativat koko pelastushenkilökunnalta laajaa monialaosaamista ja tietämystä.

Pelastustoiminnan tehostamisen pohjana on tuntea ja tiedostaa alueemme riskit. Pelastustoiminnan riskiarvioinnin ja resurssien kokonaisvaltaisella käytöllä pyritään kehittämään koko Kanta-Hämettä entistä turvallisemmaksi.

Palo- ja pelastustehtäviin lähetetään aina lähimmät ja tarkoituksenmukaisimmat yksiköt. Kanta-Hämeessä pelastustoimen organisaatioon kuuluu useita eri viranomaisia, toimenpidepalkkaisia, eri vapaaehtoisjärjestöjä ja –yhdistyksiä.

Pelastuslaitoksen tavoitteena on edelleen kehittää yhteistoimintaa koko turvallisuusorganisaation osalta huomioiden myös turvallisuusalan toimijat maakuntamme ulkopuolella. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Forssan ja Loimaan alueen yhteinen päivystävä palomestari Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa.

Pelastustoimen mediapalvelusta voi katsoa viimeisimmät hälytykset Suomessa.

Asiasanat: pelastustoiminta
Viimeksi muokattu: 27.1.2014