Pelastuslaitos varautuu toimimaan myös poikkeusoloissa. Keskeisiä tehtäviä ovat uhkien havaitseminen ja niistä varoittaminen, väestön suojaamismahdollisuuksien ylläpito sekä pelastustoiminnasta ja siinä tarvittavista lisäresursseita huolehtiminen siten, että toiminta poikkeusolojen onnettomuus- ja tuhotilanteissa on tehokasta.

Väestönsuojelulla tarkoitetaan siis ihmisten ja omaisuuden suojaamista ja pelastustoimintaa poikkeusoloissa sekä niihin varautumista. Poikkeusolojen varalta normaalioloissa tehtäviin valmisteluihin luetaan:

  • poikkeusoloja koskeva suunnittelu ja koulutus
  • väestönsuojien rakentaminen
  • varautuminen evakuointeihin, pelastustoimintaan, ensiapuun, väestön huoltoon sekä raivaus- ja puhdistustoimintaan.
  • johtamis-, valvonta-, hälytysjärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien ylläpito.

Viimeksi muokattu: 27.1.2014