Hämeenlinnassa esiopetus järjestetään pääsääntöisesti päivähoitopaikassa.
Lisää tietoa aiheesta löydät esiopetuksen sivustolta.

Esiopetuksella tarkoitetaan kasvatusta ja opetusta, jota annetaan lapselle koulun alkamista edeltävänä vuonna. Perusopetuslaissa säädetään lapselle oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna eli pääsääntöisesti kuusivuotiaana.

Jos lapsen oppivelvollisuus vamman tai sairauden vuoksi alkaa jo 6-vuotiaana, hänellä on oikeus esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta. Esiopetukseen osallistuminen on lapselle vapaaehtoista ja siitä päättää lapsen huoltaja.

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia eli keskimäärin neljä tuntia päivässä. Yhteen päivään saa kuulua enintään viisi tuntia esiopetusta.

Asiasanat: esiopetus, päivähoito
Viimeksi muokattu: 9.7.2015