Kaupunki järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, johon voivat osallistua ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat sekä erityisopetukseen otetut oppilaat.

Lähtökohtaisesti toimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä klo 7-17 välisenä aikana jokaisessa koulussa/toimipaikassa, joissa vähintään seitsemän lasta osallistuu vakinaisesti toimintaan. Yleisimmin toimintaa järjestetään lapsen koulutyön päätyttyä klo 11-17 välisenä aikana.

Aamulla ennen koulun alkua toimintaa järjestetään, jos saman koulun/toimipaikan oppilaista vähintään seitsemän lasta osallistuu toimintaan vakinaisesti.

Haku

Paperisen hakulomakkeen voi tulostaa tai noutaa kaupungin yleisneuvonnasta palvelupiste Kastellista.

Ohje koululaisten aamu- ja ip-toimintaan hakemiseen.

Toimintaa järjestävät

Toiminnan toteuttajat toimipaikoittain yhteystietoineen (pdf)

Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnan hyväksymä 25.10.2017  toimintasuunnitelma (pdf)

 

Viimeksi muokattu: 2.1.2019