Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on määritellyt kriteerit 24.11.2009 koulukuljetuksen myöntämiselle.

Koulukuljetukset myönnetään keskitetysti sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjauksen kautta Hämeenlinnan koulukuljetusten määräytymisperusteiden mukaisesti.

Jos et ole vielä hakenut kuljetusta lukuvuodeksi 2017-18, niin tee se yllä olevalla allekirjoitettavalla hakemuksella.

Koulukuljetusten alkaminen lukuvuonna 2017-2018 ja Waltti-kortit

Kuljetusyrittäjät tiedottavat aikataluista samalla viikolla, kun koulut alkavat ja osalla saattaa mennä tiedottaminen 9.8. keskiviikkoon. Tämä johtuu kesän aikana tulleiden uusien kuljetusoppilaiden aiheuttamista aikataulumuutoksista ja mahdollisista lukujärjestysmuutoksista, joihin joudutaan reagoimaan vielä viime metreillä.

Waltti-kortit postitetaan koteihin perjantaina 4.8.2017. Koska postia ei tällä hetkellä jaeta tiistaisin lainkaan, kortit voivat olla perillä vasta keskiviikkona 9.8., joten ei kannata vielä tiistaina huolestua.

Koulukuljetuspäätökset keväällä 2017

Koulukuljetuspäätökset postitetaan viikoilla 22-23. Päätöksiä lähetetään peruskoulun oppilaille pääasiassa kahdessa eri muodossa:

  1. Lapsellenne myönnetään koulukuljetus taksilla luokille 1.-2. / 3.-6. / 7.-9. 
    • Tässä muodossa päätöksen saavat ainoastaan ne, jotka hakevat kuljetusta asiantuntijalausunnolla.
  2. Lapsellenne myönnetään koulukuljetus linja-auton vakiovuorolla tai taksilla  luokille 1.-2. / 3.-6. / 7.-9.
    • Tässä muodossa päätöksen saavat melkein kaikki muut. Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että aina kun linja-auton vakiovuorolla kulkeminen on mahdollista, sitä käytetään. Kanta-kaupungin osalta linja-autovuoroilla pääsevät tarkistetaan hallinnossa ja Lammin, Tuuloksen, Hauhon sekä Rengon osalta kouluilla.

Myös koulutulokkaat, eli tulevat ekaluokkalaiset kulkevat linja-autovuoroilla, jos se on mahdollista.

Koulukuljetushaku keväällä 2017

Koulukuljetusta keväällä 2017 haetaan ajalla 20.3.-14.4.2017 Wilman kautta. Kuljetusta haetaan:

  • 1.-2. luokalle (ensimmäisen luokan syksyllä 2017 aloittavat)
  • 3.-6. luokalle
  • 7.-9. luokalle

Jos lapsi on nyt 2. luokalla, haetaan kuljetusta 3.-6. luokkien ajaksi tai jos lapsi on nyt 6. luokalla haetaan yläkoulun, eli 7.-9. luokkien ajaksi.

Asiantuntijalausunnoista

Jos asiantuntijalausunto on kirjoitettu ainoastaan lukuvuoden 2016-17 ajaksi, niin kuljetusta pitää hakea uudestaan, uudella asiantuntijalausunnolla.

Asiantuntijalausunnot kirjoitetaan usein lukuvuodeksi kerrallaan lääkärin tai psykologin toimesta. Myös päätös tehdään silloin asiantuntijalausunnon määräämäksi ajaksi. Jos asiantuntijalausunto on voimassa vain nykyisen lukuvuoden ajaksi eikä uutta lausuntoa ole nyt saatavilla, niin kuljetusta voi hakea jo nyt ja kirjata hakemukseen asiantuntijalausunnon saapuvan jälkikäteen tai hakea myöhemmin paperilomakkeella.

Kuljetus haetaan Wilman kautta. Paperilomakkeen täyttäminen on myös mahdollista, jos Wilman käyttö on mahdotonta.

Jos tapaturma vaatii kuljetuksen kouluun

Jos oppilas joutuu koulutapaturman vuoksi kulkemaan koulussa esim. taksilla, kaupunki on velvollinen hoitamaan kuljetukset. Tällöin on täytettävä koulukuljetushakemus ja se toimitetaan liitteineen (asiantuntijalausunto sekä lukujärjestys) Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaukseen lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Asiantuntijalausunnoista

Mikäli koulukuljetusta haetaan oppilashuollollisista syistä (esim. terveydelliset syyt), tulee mukaan liittää asiantuntijalausunto (esim. lapsen kanssa hoitosuhteessa oleva koulupsykologi tai asian todennut lääkäri). Asiantuntijalausunto ei ole rehtorin tai opettajan kirjoittama lausunto.

Lausuntoa ei tarvitse välttämättä tehdä yllä olevalle pohjalle, mutta vastaavat asiat siitä pitää löytyä. Epikriisejä emme tietoturvasyistä mielellämme ota vastaan.

Jos haet kuljetusta kesken lukuvuoden, niin liitä hakemuksen ja lausunnon yhteyteen myös oppilaan lukujärjestystiedot. 

Oppilaan kulkeminen kouluterveydenhuollon palveluihin

Lapsi on oikeutettu kuljetukseen kouluterveydenhuollon palveluihin, jos etäisyys koulusta terveydenhuollon toimipisteeseen on 1 – 2 luokkalaisilla yli kolme kilometriä ja 3 – 9 luokkalaisilla yli viisi kilometriä.  Lue lisää...

 

 

Viimeksi muokattu: 25.1.2018