"Kyläkoulu keskellä kaupunkia"

Myllymäen koulu on vireä ja aktiivinen yli 100-vuotias koulu. Vanha miljöö kaupungin keskustan vieressä tarjoaa kodikkaan ja lämminhenkisen oppimisympäristön, yhteisöllisyyttä huokuvan kyläkoulun.

Vanhat koulurakennukset pitävät sisällään nykyaikaisen toiminnan, jossa oppilaslähtöistä opetusta kehitetään ja toteutetaan yhteisopettajuuden keinoin.

Myllymäen koulun arvot; välittäminen ja huolenpito toisesta, kannustaminen ja kunnioittaminen, osallisuuden vahvistuminen, kasvatuskumppanuus, luovuus ja rohkeus sekä omien elintapojen ja kulutustapojen vastuullisuus ohjaavat koulutyötämme. 

Opetusjärjestelyjen suunnittelussa ja opetuksessa korostetaan sekä yksilöllisyyttä, pyrkien itsetunnon terveeseen kehittämiseen, että yhteistyötaitojen luontevaa sisäistämistä.

Keskeinen sijaintimme tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia hyödyntää kaupungin palveluja. Oppiminen tapahtuu meillä luontevasti näissä erilaisissa oppimisympäristöissä.

Asiasanat: Myllymäen koulu
Viimeksi muokattu: 1.9.2018