Hämeenlinnan kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. 

Oppilaan lähikoulu määräytyy mm.

 • oppilaan erityistarpeiden,
 • osoitteen ja
 • koulujen ryhmäkokojen perusteella.

Hämeenlinnan kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta on määritellyt kokouksessaan 13.12.2017 Perusteet oppilaspaikan määräytymiselle (pdf). 

Oppilaspaikan hakeminen

Oppilaspaikkaa haetaan täyttämällä ja tulostamalla paperinen hakemus tai sähköinen hakemus (edellyttää kirjautumista varmennetunnuksella, mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla):

Sähköiseen hakemukseen voidaan lisätä liitetiedostoja. Kaupungin sisällä muuttavat oppilaat hakevat myös kyseisillä lomakkeilla uutta koulupaikkaa. 

Jos lapselle on jo määritelty lähikoulu, mutta perhe haluaa vaihtaa koulua toissijaiseen kouluun, voi hakea toissijaista koulupaikkaa. Koska toissijainen oppilaspaikkahakemus edellyttää molemman huoltajan allekirjoitusta, se pitää tehdä täyttämällä paperinen toissijainen oppilaspaikkahakemus (pdf). Huoltaja vastaa tällöin itse lapsen kuljetuksesta. Toissijaiset oppilaspaikat määritellään ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen.

Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden toisen koulun lähelle, niin ensisijainen lähikoulu muuttuu. Mikäli oppilas haluaa jatkaa samassa koulussa, täytyy hakea toissijaista oppilaspaikkaa samalla yllä olevalla lomakkeella.

Oppilassijoittelu ei tehdä heinäkuun aikana. Juhannuksen jälkeen tulevat oppilaspaikkahakemukset käsitellään elokuun alussa ja rehtorit ovat perheisiin yhteydessä 3.8.2018 koulun alkua edeltävällä viikolla.

Katsomusaineen valitseminen

lmoitus uskonnon/elämänkatsomustiedon opetukseen osallistumisesta, katsomusainevalinta (pdf)

Koulun aloittaminen vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin:

Mikäli huoltajat haluavat siirtää koulun aloitusta vuotta säädettyä aiempaan, tulee heidän:

 • hankkia asiasta psykologin lausunto,
 • täyttää oppilaspaikkahakemus (pdf) ja
 • hakemus  (pdf) koulunkäynnin aloittamiseen vuotta säädettyä aiemmin.

Mikäli huoltajat haluavat lapsensa aloittavan koulunkäynnin vuotta säädettyä myöhemmin:

 • he täyttävät hakemuksen (pdf) koulunkäynnin aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin ja
 • pyytävät varhaiskasvatuskeskuksestaan/neuvolasta asiantuntijalausunnon asiasta.

Jos oppilas muuttaa Hämeenlinnasta pois

Jos Hämeenlinnassa kouluaan käyvä oppilas muuttaa pois paikkakunnalta, alla olevat tiedot tulisi toimittaa allaolevaan sähköpostiosoitteeseen. 

 • muuttavan oppilaan nimi ja syntymävuosi
 • nykyinen koulu
 • muuttopäivä sekä paikkakunta jonne muuttaa

Lisätietoa:

Oppilaspaikan hakeminen kesällä

Jos olet hakemassa oppilaspaikkaa kesäaikana, niin hakemuksen voi jättää yllä olevaan osoitteeseen tai palvelupiste Kastelliin koko kesän ajan.

 

Viimeksi muokattu: 24.1.2019