Hämeenlinnan kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. 

Oppilaan lähikoulu määräytyy mm.

 • oppilaan erityistarpeiden,
 • osoitteen ja
 • koulujen ryhmäkokojen perusteella.

Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on määritellyt kokouksessaan 24.11.2009 perusteet oppilaspaikan määräytymiselle (pdf). 

Oppilaspaikan hakeminen

Oppilaspaikkaa haetaan täyttämällä ja tulostamalla hakemus (pdf).

Tätä lomaketta käyttävät myös kaupungin sisällä muuttavat oppilaat. Lomake palautetaan osoitteeseen:

Hämeenlinnan kaupunki/
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaus
PL 84
13101 Hämeenlinna

Jos lapselle on jo määritelty lähikoulu, mutta perhe haluaa vaihtaa koulua toissijaiseen kouluun, täytetään toissijainen oppilaspaikkahakemus (pdf). Huoltaja vastaa tällöin itse lapsen kuljetuksesta. Toissijaiset oppilaspaikat määritellään ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen.

Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden toisen koulun lähelle, niin ensisijainen lähikoulu muuttuu. Mikäli oppilas haluaa jatkaa samassa koulussa, täytyy hakea toissijaista oppilaspaikkaa samalla yllä olevalla lomakkeella.

Oppilaspaikan hakeminen kesällä

Jos olet hakemassa oppilaspaikkaa kesäaikana, niin hakemuksen voi jättää yllä olevaan osoitteeseen tai palvelupiste Kastelliin koko kesän ajan.

Katsomusaineen valitseminen

lmoitus uskonnon/elämänkatsomustiedon opetukseen osallistumisesta, katsomusainevalinta (pdf)

Koulun aloittaminen vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin:

Mikäli huoltajat haluavat siirtää koulun aloitusta vuotta säädettyä aiempaan, tulee heidän:

 • hankkia asiasta psykologin lausunto,
 • täyttää oppilaspaikkahakemus (pdf) ja
 • hakemus  (pdf) koulunkäynnin aloittamiseen vuotta säädettyä aiemmin.

Mikäli huoltajat haluavat lapsensa aloittavan koulunkäynnin vuotta säädettyä myöhemmin:

 • he täyttävät hakemuksen (pdf) koulunkäynnin aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin ja
 • pyytävät varhaiskasvatuskeskuksestaan/neuvolasta asiantuntijalausunnon asiasta.

Jos oppilas muuttaa Hämeenlinnasta pois

Jos Hämeenlinnassa kouluaan käyvä oppilas muuttaa pois paikkakunnalta, alla olevat tiedot tulisi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen sari.oksanen(at)hameenlinna.fi:

 • muuttavan oppilaan nimi ja syntymävuosi
 • nykyinen koulu
 • muuttopäivä sekä paikkakunta jonne muuttaa

Lisätietoja:

 

Viimeksi muokattu: 6.11.2017