Hämeenlinnan kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. 

Oppilaan lähikoulu määräytyy mm.

 • oppilaan erityistarpeiden,
 • osoitteen ja
 • koulujen ryhmäkokojen perusteella.

Hämeenlinnan kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta on määritellyt kokouksessaan 13.12.2017 Perusteet oppilaspaikan määräytymiselle (pdf). 

Oppilaspaikan hakeminen

Oppilaspaikkaa haetaan täyttämällä ja tulostamalla hakemus (pdf).

Tätä lomaketta käyttävät myös kaupungin sisällä muuttavat oppilaat. 

Jos lapselle on jo määritelty lähikoulu, mutta perhe haluaa vaihtaa koulua toissijaiseen kouluun, täytetään toissijainen oppilaspaikkahakemus (pdf). Huoltaja vastaa tällöin itse lapsen kuljetuksesta. Toissijaiset oppilaspaikat määritellään ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen.

Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden toisen koulun lähelle, niin ensisijainen lähikoulu muuttuu. Mikäli oppilas haluaa jatkaa samassa koulussa, täytyy hakea toissijaista oppilaspaikkaa samalla yllä olevalla lomakkeella.

Katsomusaineen valitseminen

lmoitus uskonnon/elämänkatsomustiedon opetukseen osallistumisesta, katsomusainevalinta (pdf)

Koulun aloittaminen vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin:

Mikäli huoltajat haluavat siirtää koulun aloitusta vuotta säädettyä aiempaan, tulee heidän:

 • hankkia asiasta psykologin lausunto,
 • täyttää oppilaspaikkahakemus (pdf) ja
 • hakemus  (pdf) koulunkäynnin aloittamiseen vuotta säädettyä aiemmin.

Mikäli huoltajat haluavat lapsensa aloittavan koulunkäynnin vuotta säädettyä myöhemmin:

 • he täyttävät hakemuksen (pdf) koulunkäynnin aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin ja
 • pyytävät varhaiskasvatuskeskuksestaan/neuvolasta asiantuntijalausunnon asiasta.

Jos oppilas muuttaa Hämeenlinnasta pois

Jos Hämeenlinnassa kouluaan käyvä oppilas muuttaa pois paikkakunnalta, alla olevat tiedot tulisi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen sari.oksanen(at)hameenlinna.fi:

 • muuttavan oppilaan nimi ja syntymävuosi
 • nykyinen koulu
 • muuttopäivä sekä paikkakunta jonne muuttaa

Lisätietoa:

Oppilaspaikan hakeminen kesällä

Jos olet hakemassa oppilaspaikkaa kesäaikana, niin hakemuksen voi jättää yllä olevaan osoitteeseen tai palvelupiste Kastelliin koko kesän ajan.

 

Viimeksi muokattu: 26.1.2018