Koulutapaturma on oppilaalle koulussa tai koulumatkalla sattunut äkillinen, ulkoisen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma. Koulutapaturmina korvataan myös sellaiset vammat, jotka ovat syntyneet muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa.

Hämeenlinnan kaupungin vakuutusyhtiö on If vanhinkovakuutusyhtiö Oy.

Tapaturmakäsittelyn eteneminen

 • Lievät koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat hoitaa kouluterveydenhoitaja tai paikalla oleva opettaja, joka voi tarvittaessa konsultoida kouluterveydenhoitajaa.

 • huoltaja/koulun henkilökuntaan kuuluva hakeutuu oppilaan kanssa tarvittaessa hoitoon julkiselle sektorille (esim. Kanta-Hämeen keskussairaalaan ja terveyskeskukseen) tai yksityiselle lääkäriasemalle. 

 • opettajan tai muun koulun edustaja täyttää ja allekirjoittaa oppilaasta tapaturmailmoituslomakkeen, joka toimitetaan viipymättä sähköpostitse
  sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaukseen.

 • palveluohjauksessa tehdään lapsen koulutapaturmasta sähköinen tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle koulun toimittaman tapaturmailmoituksen perusteella.

 • jos oppilaan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, niin huoltaja on velvollinen ilmoittamaan  asiasta mahdollisimman pian koululle.

 • keskussairaala ja yksityiset lääkäriasemat laskuttavat suoraan sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluja koulutapaturman ollessa kyseessä. Ilmoittautumisessa on muistettava aina mainita, jos kyseessä on koulutapaturma.

 • Jos huoltajalle on kuitenkin tullut koulutapaturmaan liittyviä kuluja, huoltaja hakee itse maksamiaan kuluja If:ltä osoittesta  www.if.fi/internetplus. Korvauksenhakijan pitää tietää vakuutusnumero SP1381880 ja vahinkotapahtuman tiedot.
 • vakuutus korvaa koulutapaturman hoidosta välittömästi aiheutuvia kustannuksia, kuten lääkärinpalkkioita sekä hoito- ja sairaalamaksuja. Ei irtainta, paitsi vakuutusehdoissa mainituissa erityistapauksissa.

 • korvausta voi hakea ainoastaan maksetuista kuluista. Alkuperäisiä tositteita ei tarvitse lähettää vakuutusyhtiöön, vaan ne pyydetään tarvittaessa.
 • huoltaja saa postitse päätöksen vakuutusyhtiöltä, kun korvaushakemus on käsitelty.

 • huoltajat voivat tarvittaessa olla yhteydessä Ifin korvauspalveluun puhelimitse 010 19 17 15. 

HUOM! Jokaisesta koulun tekemästä tapaturmailmoituksesta ei tehdä automaattisesti ilmoitusta sihyn palveluohjauksesta vakuutusyhtiölle, ellei

  • palveluohjaukselle ole tullut laskua lääkärikäynnistä
  • huoltaja ole ilmoittanut koululle tai palveluohjaukseen tapaturmasta aiheutuneista kuluista, jos huoltaja maksanut kulut itse
  • kyseessä ole hammasvamma
  • vakuutusyhtiöltä tule hallintoon yhteydenotto esim. lääkärin toimittaman maksusitoumuspyynnön vuoksi

Mitä kuluja vakuutus mm. korvaa/ei korvaa (pdf)

Hammastapaturma

Hammastapaturmissa oppilas ohjataan ensisijaisesti oman koulun alueen terveyskeskuksen hammashoitolaan.

Hammastapaturman korvauskäsittelyä varten vakuutusyhtiö tarvitsee hammaslääkärin lausunnon/hoitoehdotuksen. Mahdollinen hammaslääkärin lausunto toimitetaan sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaukseen. 

Kolarin toisena osapuolena moottoriajoneuvo

Jos tapaturma sattuu koulumatkalla mopolla/skootterilla ajaessa tai tapaturman toisena osapuolena on auto: 

 • ensisijainen vakuutus on aina liikennevakuutus 
 • jos liikennevakuutus ei korvaa jotain, käsittely siirtyy vasta tällöin tapaturmavakuutuksen piiriin.

Tapaturma vaatii kuljetuksen kouluun

Jos oppilas joutuu koulutapaturman vuoksi kulkemaan kouluun esim. taksilla, kaupunki on velvollinen hoitamaan kuljetukset. Tällöin on täytettävä koulukuljetushakemus ja se toimitetaan liitteineen (asiantuntijalausunto sekä lukujärjestys) Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaukseen (osoite hakemuksessa).

Lisätietoja ja yhteystiedot

Sanna Nuorteva 
puh. 03 621 3365
sanna.nuorteva(at)hameenlinna.fi
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaus
PL 84
13101 Hml

Papereiden toimittaminen ilman postimaksua If:lle
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
PL 2026
Info: 419
Tunnus 5012014
00003 VASTAUSLÄHETYS

tai

sähköpostilla: personalclaims@if.fi

Viimeksi muokattu: 6.8.2018