Tutortoiminta

Hämeenlinnan tutoropettajien tehtävänä on tukea kaupungin opettajia ja oppilaita uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa sekä  digitaalisuuden jalkauttamisessa luontevaksi ja pedagogisesti mielekkääksi osaksi opetusta ja oppimista. Tutoropettajat toimivat oman työnsä ohella toisten opettajien työpareina ja vertaiskouluttajina levittäen omassa työssään hyväksi koettuja malleja ja käytänteitä.

Digitaalisuuden lisäksi kaupunkimme perusopetuksen tutorteemoina ovat:

  • monilukutaito
  • ohjelmointi ja robotiikka
  • toimintakulttuuri
  • käänteinen opetus
  • matematiikka

Hämeenlinnan tutortoiminta

Lisätiedot:

Jari Harvio – Digikehittämispäällikkö
etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi
p. 03 621 4416

Sami Heino – Alueellinen tutortoiminnan kehittäjäopettaja
etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi
p. 03 621 3552

Viimeksi muokattu: 17.12.2018