Hämeenlinnan kaupungin kaikissa kouluissa toimii yhteisöllinen moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti.

Jos vanhempia huolestuttaa lapsensa koulunkäyntiin (oppiminen, käyttäytyminen, kaveriasiat, kiusaaminen, alakuloisuus, poissaolot ym.) liittyvät asiat, kannattaa ensin olla yhteydessä lapsen opettajaan tai luokanvalvojaan.

Psykologit osallistuvat säännöllisesti alakoulujen oppilashuoltoryhmiin ja kuraattorit vastaavasti yläkoulujen oppilashuoltoryhmiin. 

Kuraattorille tai psykologille ohjaudutaan koulun henkilökunnan, kouluterveydenhuollon tai vanhemman aloitteesta. Lapsi tai nuori voi myös suoraan ottaa yhteyttä kuraattoriin tai psykologiin.

Kuraattorit ja psykologit työskentelevät lasten ja nuorten kanssa sekä kouluilla että Uppsala-talon työpisteissään.

Työskentelymuotoja:

  • Ohjaus, neuvonta ja tukikeskustelukäynnit
  • Psykologiset arvioinnit ja tutkimukset
  • Sosiaaliset selvitykset
  • Opetushenkilöstön konsultaatio
  • Luokkahavainnointi ja –työskentely
  • Verkostotyöskentely
  • Kuntouttava ryhmätoiminta
  • Hoitoon ohjaus esim. erikoissairaanhoitoon
  • Koulutus 

Yhteystiedot  

Uppsala-talo

Birger Jaarlin katu 33, 13100 Hämeenlinna

Esimies Minna Mattila
(03) 621 2493 ja 040 749 3823

vastaava psykologi Katja Poikkimäki
(03) 621 3994 ja 040 869 6441
Iittalan yhtenäiskoulu, Nummen yhtenäiskoulu, Luolaja 

psykologi Pia Jussila (Aija Myllyniemi virkavapaalla)
(03) 621 5602 ja 050 313 4977
Hämeenlinnan yhteiskoulu, Ortela, Seminaari

psykologi Mia Kallio
(03) 621 3728 ja 050 300 6768
Konnari, Seminaari, Tuulos, Vuorentaka

psykologi Elina Lehtonen (Irene Kela virkavapaalla)
(03) 621 5132 ja 050 358 7514
Alvettula, Eteläinen, Hauhon yhtenäiskoulu, Jukola, Kirkonkulma

psykologi Inka Salonen (Hanna Svennevig virkavapaalla)
(03) 621 3313 ja 050 366 8171
Miemala, Myllymäki, Rengon koulu, Ruununmylly

vastaava kuraattori Nadja Koskinen
(03) 621 3921 ja 050 591 5547
Lyseo, Hakkalan yläkoulu ja Lammin lukio

kuraattori Laura Eerola 
(03) 621 2391 ja 050 348 5183
Iittalan yhtenäiskoulu, Kaurialan yläkoulu

kuraattori Heli Musakka 
(03) 621 2394 ja 040 774 6625
Lyseo, Nummen yhtenäiskoulun yläkoulu

kuraattori Annamari Mäkelä
(03) 621 2438 ja 040 774 6627
Hauhon yhtenäiskoulu, Hämeenlinnan yhteiskoulu

 

Neuropsykiatrinen valmentaja

Neuropsykiatrinen valmentaja on opettajan sekä ohjaajan tukena oppilaan puutteellisten toiminnanohjaustaitojen harjoittelussa mm. ajan ja tilanhallinta, aloittamisen ja loppuunsaattamisen vaikeus.

Neuropsykiatrinen valmentaja on tukena uusien toimintatapojen arkeen viemisessä. Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille/henkilöiden kanssa työskenteleville joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus (kielellinen erityisvaikeus, oppimisvaikeuksia, adhd, Aspergerin oireyhtymä, Autisminkirjon häiriö tai muu opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvä vaikeus sekä mahdolliset aistihäiriö).

Neuropsykiatrinen valmentaja kutsutaan oppilashuoltoryhmän kautta.

Yhteystiedot

neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Will
(03) 621 3058 ja 050 344 2663 

Lähitutor

Lähitutor tukee peruskoulun päättövaiheessa olevia nuoria, joilla on koulunkäynnin vaikeuksia ja poissaolo koulusta on pitkittynyt. Työn tavoitteena on mahdollistaa nuorelle peruskoulun päättötodistus yhteistyössä nuoren kanssa.
Lähitutor toimii joustavasti nuoren ja koulun tarpeiden mukaisesti sekä osana muuta tukiverkostoa.

Yhteistyö lähitutorin kanssa aloitetaan esimerkiksi koulun tai oppilashuoltoryhmän pyynnöstä. Koska oppilaan oma koulu vastaa opetuksesta, arvioinnista ja oppilashuollosta, sovitaan yhteistyöstä lähitutorin kanssa aina koulun ja opettajien kanssa.

Yhteystiedot

lähitutor Jari Valkeajoki 
(03) 621 4626 ja 050 356 1052

Valtakunnallisia auttavia puhelimia

Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin ja netti
Väestöliiton Poikien Puhelin
Nuorten kriisipiste
Al-Anon ja Alateen nuorille, vertaistukea alkoholistien läheisille
Syömishäiriöliitto-SYLI ry

Viimeksi muokattu: 17.1.2019