Tilapalvelut vastaa kaupungin

  • toimitilahallinnosta,
  • tilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä
  • kiinteistöpalveluiden järjestämisestä.

Se vuokraa toimitilat ensisijaisesti kaupungin omille hallinto- ja palveluyksiköille.

Vuokrattavia kaupungin tiloja

Sisäilma kaupungin tiloissa

Kaupungin sisäilmaryhmä toimii aktiivisesti ja suunnitelmallisesti sekä yhteistyössä eri ryhmien kanssa. Sisäilmaryhmän tehtävänä on tuoda monialaista osaamista sisäilmasto-ongelman selvittämiseen.

Ongelmakohteissa perustetaan tarvittaessa kohdekohtainen sisäilmaryhmä, johon osallistuu kohteen käyttäjien edustajia. Lue lisää...

Viimeksi muokattu: 18.4.2018