Hämeenlinnan kaupungilla on työnantajana ja kiinteistöjen omistajana velvoite huolehtia

 • asiakkaiden,
 • henkilökunnan ja
 • käyttäjien turvallisuudesta ja terveydestä.

Tämä tarkoittaa myös hyvästä sisäilmasta huolehtimista.

Sisäilmaoireet ovat hyvin tavanomaisia oireita, mutta kaikki tavanomaiset oireet eivät silti johdu sisäilmaongelmista. Jos kaupungin tiloissa on epäily sisäilmaongelmista, käynnistyy sisäilman selvitys. 

Näin Hämeenlinna toimii, jos on epäily ongelmasta sisäilmassa:

 • Tehdään esiselvitys työpaikalla. 
 • Tehdään rakennukseen liittyvät tekniset selvitykset.
 • Tehdään em. selvitysten pohjalta tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Jos tilanne ei ratkea ja oireilu jatkuu:

 • Perustetaan kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä.
 • Tehdään tarvittavat, sisäilmatyöryhmän suosittelemat, sisäilmatekniset tutkimukset
 • Tehdään korjaussuunnitelma ja korjaukset
 • Seurataan tillannetta.

Pikaohjeet huoltajille epäiltäessä oireita

Oireileva käyttäjä (esim. oppilas, päiväkotilapsi tai hänen huoltajansa)

 • Ilmoita sisäilmaepäilystäsi koulun rehtorille tai päiväkodin johtajalle.
 • Hakeudu kouluterveydenhoitajalle tai omaan neuvolaan.
 • Ilmoita hoitopaikkaan tai kouluun terveydenhoitajalla käynnin jälkeen voiko oireilu mahdollisesti johtua hoitopaikan tai koulun sisäilmasta.
 • Tarvittaessa voit olla yhteydessä terveystarkastajaan

Mistä tietoa kaupungin kiinteistöjen tutkimuksista?

Rakennusten sisäilma-asioista tiedotetaan kohteiden käyttäjille (henkilökunta ja asiakkaat) yksikön omilla sivulla esim. koulut ja päiväkodit tiedottavat omilla sivuillaan.

Lisäksi kaupunki järjestää sisäilmainfoja kohteissa.

Kaupungin kiinteistöryhmä

Kaupungin kiinteistöryhmän tehtävänä on kehittää sisäilmaprosessia. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Ryhmää johtaa tilakeskuksen johtaja ja ryhmässä on edustus työterveydestä, työsuojelusta, tilakeskuksesta, henkilöstöpalveluista, toimialoilta, Tekme Oy:stä ja konserniviestinnästä.

Viimeksi muokattu: 18.4.2018