Luontopalvelujen hoidon piiriin kuuluu

Kaupunki omistaa noin 5 600 ha metsää, josta noin 1 500 ha sijaitsee muissa kunnissa. Pinta-ala vaihtelee, koska uusia alueita ostetaan ja osia aikaisemmista kaavoitetaan rakennusmaaksi.

Hämeenlinnan kantakaupungin asemakaavoitetusta kaupunkialueesta 23% on erilaisia puisto-, viher- ja lähivirkistysalueita. Puisto-, metsä-, pelto- ja vesialueiden luonnonhoidon päämääränä on ekologiset, maisemalliset ja tuotannolliset kriteerit täyttävä kaupunkiluonto asukkaiden vaikutusmahdollisuudet turvaten.

Metsäluonnon hoito

Asemakaavoitettujen alueiden metsänhoidossa korostuvat ulkoilu- ja virkistyskäyttö sekä metsien maisemalliset arvot. Hämeenlinnassa pääsee suoraan keskustasta monille lenkkipoluille metsän siimekseen tai vaikkapa marjastamaan ja sienestämään.

Metsäluonnonhoidon perusteina ovat 

  • toimintaa ohjaava lainsäädäntö, 
  • valtakunnalliset hyvän metsänhoidon suositukset,
  • sertifiointikriteerit sekä
  • valtuuston vahvistama viheralueohjelma sekä aluelliset suunnitelmat.

Yksittäiset hoitotoimet suunnitellaan erikseen vuosittaisissa työohjelmissa, joka käsitellään kaksi kertaa vuodessa yhdyskuntalautakunnassa. Kaupunkialueella hoitokohteet perustuvat myös asukkaiden yhteydenottoihin.

Viimeksi muokattu: 13.2.2018