Hämeenlinnan alueella on yhteensä 111 julkista leikkipuistoa sekä 70 pientä pallopeleihin tarkoitettua puistokenttää.

Uusien asuntoalueiden leikkipaikat suunnitellaan yhteistyössä lähiasukkaiden kanssa. Samoin vanhojen leikkipaikkojen peruskunnostuksissa kuunnellaan käyttäjien toivomuksia.

Turvalliset leikki- ja pelimahdollisuudet pyritään järjestämään tasapuolisesti koko kaupungin alueella.

Jäädytettävät pienkentät

Jäädytettäviä pienkenttiä pyritään saamaan luistelukuntoon sääolojen mukaan ja hoitoa pystytään yleensä jatkamaan helmikuun loppuun. Katso karttakuvasta mitkä kentät ovat luistelukunnossa.

Jää- ja luistelukentät kartalla


Näytä Hämeenlinnan jääkentät ja luistinradat suuremmalla kartalla

Leikkikentät kartalla


Näytä Hämeenlinnan leikkipaikat suuremmalla kartalla

 

Leikkipuistojen turvallisuutta valvotaan säännöllisesti

Leikkipaikkojen turvallisuudesta määritellään laissa, alan standardeissa ja viranomaismääräyksissä. 

Leikkipaikkojen turvallisuudesta huolehditaan vuosittaisilla, säännöllisillä tarkastuksilla ja huolloilla. Myös käyttäjä voi ilmoittaa havaitsemistaan puutteista tai rikkoutuneista välineistä sähköisen palautejärjestelmän kautta.

Leikkipaikoilla tehdään vuoden aikana neljä laajempaa tarkastusta, joista kolme on toiminnallisia tarkastuksia ja yksi on laajempi vuositarkastus. Lisäksi silmämääräisiä tarkastuksia tehdään muiden hoito- ja kunnossapitotöiden yhteydessä.

Suuret urheilukentät

Suurempien kenttien ylläpidosta ja varauksista vastaa Hämeenlinnan Liikuntahallit oy
Näitä ovat:

Viimeksi muokattu: 9.3.2017