https://taideharrastusihanlahella.wordpress.com/

 

Taideharrastus ihan lähellä -hankkeessa lisätään Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan peruskoululaisten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä.

Hanke tarjoaa erilaisia harrasteryhmiä koulujen tiloissa tai niiden lähellä. Näin mahdollistetaan taide- ja kulttuuriharrastus myös niille, joille kulkeminen harrastuksen perässä ei onnistu esimerkiksi pitkien matkojen takia. Lisäksi perheen yhteinen aika lisääntyy, kun harrastus tapahtuu iltapäivällä heti koulun jälkeen. Ryhmiä ohjaavat eri alojen ammattitaiteilijat. Hankkeen pohjana ovat koululaisten esittämät toiveet siitä mitä taiteeseen tai kulttuuriin liittyvää he tahtoisivat harrastaa. 

Kuluvana lukuvuonna harrasteryhmät toimivat kouluissa Hattulassa, Hämeenlinnassa ja Janakkalassa  ja ovat maksullisia. 

On mahdollista ilmoittautua myös jonkun toisen kuin oman koulun tiloissa järjestettäviin ryhmiin.

OSALLISTUMISMAKSUT/LUKUKAUSI
* Taideaamut 60€
* Kaikki Parkour-ryhmät 80€ (korkeampi hinta johtuu vakuutusmaksuista)
* 45-60 min harrasteryhmät 60€
* 1,5 tunnin harrasteryhmät 80€

Taideharrastus ihan lähellä -hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriön ohjeistuksen mukaan mikäli osallistumismaksu on este lapsen tai nuoren osallistumiselle, silloin sitä ei tule edellyttää. Näin ollen jokaiseen harrasteryhmään on ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisuus hakea vapaaoppilaspaikkaa.

Taideharrastus ihan lähellä- hanke tarjoaa harrastustoimintaa eri tyyppisissä ryhmissä: 

TAIDEHARRASTUS IHAN LÄHELLÄ – ILTAPÄIVÄRYHMÄT

 Perustoimintamuotona ovat koulupäivän jälkeen tapahtuvat harrasteryhmät, joissa lapsi ja nuori saa jatkuvaluonteisen ja laadukkaan taideharrastuksen koulun tiloissa. Ryhmät tapaavat 30 kertaa lukuvuodessa ja niitä ohjaavat osaavat alan ammattilaiset. Ryhmät ovat maksullisia mutta käytössä on ilman kyselyitä vapaa-oppilaspaikka, eli maksullisuus on vapaehtoista.

TAIDEKIOSKI

Taidekioski on Taideharrastus ihan lähellä- hankkeen yhteydessä kehitelty taideharrastamisen matalan kynnyksen muoto, joka toteutetaan koulun välitunnin aikana. Taidekioski kestää 15 minuutista 30 minuuttiin, ja se voi kokoontua ulko- tai sisätiloissa. Taidekioski on maksuton ja siihen ei tarvitse sitoutua, eli kuka tahansa koulun oppilaista voi marssia kioskiin ja osallistua toimintaan. Toimintaan voi silti osallistua myös jatkuvaluonteisesti.

TAIDETILA – ART SPACE

Taidetila- toiminta on suunnattu hankkeen vaikutusalueen yläkouluikäisille nuorille. Ryhmät toimivat ilta- aikaan nuorisotiloilla ja niiden sisältö on suunniteltu nuorten toiveiden mukaisesti. Taidetilaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen eikä sitoutua koko lukukaudeksi. Etukäteistaitoja tai –tietoja ei tarvita, vaan jokainen ryhmän kokoontumiskerta on oma kokonaisuutensa. Osallistua voi kaikkiin tapaamiskertoihin tai vaikka vain yhteen itseään kiinnostavaan osioon. Toiminta on ilmaista, ja ryhmiä ohjaavat ammattitaiteilijat, jotka ovat oman ohjausalueensa asiantuntijoita. Taidetilan toimintoja kehitetään yhdessä yläkouluikäisten nuorten ja nuoriso-ohjaajien kanssa.

KAKSIKIELISET RYHMÄT

Kaksikielisten ryhmien tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten kielitaitoa ja lisätä osallisuutta ja mahdollisuuksia harrastustoimintaan. Ryhmät aloitettiin kaudella 2017-2018 arabia- suomi- kuvataideryhmillä. Kaudella 2018- 2019 kaksikielisiä ryhmiä jatketaan, ja kielivalikoimaa on laajennettu esimerkiksi venäjä- suomi- parkourryhmään. 

Mielestämme on tärkeää, että lasten ja nuorten monikielisyys nähdään voimavarana ja sitä arvostetaan myös harrastustoiminnassa. Kielen oppiminen taideharrastukseen liittyvän arkisen kanssakäymisen ohella tekee jokaisesta ryhmän jäsenestä aktiivisen toimijan. 

 

Hankkeessa työskentelevät taiteilijat ovat luoneet blogin, jossa esitellään eri harrasteryhmien tuotoksia. Blogi löytyy osoitteesta https://taideharrastusihanlahella.wordpress.com/.

 

Tiedustelut: Koordinoiva taiteilija eira.enkvist@hameenlinna.fi

Viimeksi muokattu: 18.10.2018