*********************************************

Nuorisopalvelut toimii nuorisotiloilla ja kouluilla, järjestää tapahtumia ja leirejä sekä tukee nuorten osallistumista ja vaikuttamista. Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria erilaisten palvelujen piiriin. Teemme yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä seurakunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa.

Youth Services act at youth clubs and schools, organize activities and camps and support young people's participation and influence. Outreach youth work helps young people to reach out different services. We co-operate with the third sector, as well as with the churches' youth workers.

*********************************************

Asiasanat: nuoret, nuorisopalvelut
Viimeksi muokattu: 30.8.2016