Ankkurin tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä muun muassa puuttumalla alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, selvittämällä nuoren asiakkaan kokonaisvaltaista elämäntilannetta ja avun tarvetta sekä ohjaamalla tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin. 

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita.

Jokapäiväisessä elämässä saattaa tulla vastaan tilanne, jolloin ehkä kaipaamme tueksemme ulkopuolista, puolueetonta neuvotteluapua. Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakiin (1015/2005) perustuvaa, vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta palvelua, jossa osapuolet voivat kohdata toisensa turvallisesti, tasavertaisesti ja vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun. Kanta-Hämeen sovittelutoiminnan tuottamisesta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä.

 

Viimeksi muokattu: 16.6.2015