Esiopetuksella tarkoitetaan kasvatusta ja opetusta, jota annetaan lapselle koulun alkamista edeltävänä vuonna.

Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna sekä silloin, kun koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella tai on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Hämeenlinnassa esiopetus järjestetään pääsääntöisesti päivähoitopaikassa. Hämeenlinnassa toimii myös monta metsäeskari-ryhmää

Linkkejä

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat
Esiopetussuunnitelma

Asiasanat: esiopetus
Viimeksi muokattu: 19.12.2018