Metsäeskareiden kota RengossaMetsäryhmien toiminta tapahtuu pääsääntöisesti luonnossa ja lasten tukikohtana toimii lähiympäristöön rakennettu kota.

Metsäryhmätoiminta perustuu paljolti Case Forest -pedagogiikkaan, jossa uusia asioita opitaan tutkimalla, toiminnallisesti ja oivaltamalla. Toiminta toteutetaan oman lähiympäristön mahdollisuudet huomioiden.

Jokainen yksikkö toimii omien painotuksiensa mukaisesti, huomioiden kuitenkin varhaiskasvatuksen ja kaupungin linjaukset. 

Katso videolta mitä metsäryhmässä tapahtuu. Videolla esiintyvät Rengon metsäeskarit. 

Hämeenlinnan metsäryhmät:

Ahveniston päiväkoti
Lumikot -vuorohoito- ja esiopetusoryhmä 5-6v

Hirsimäen päiväkoti
Metsänhaltijat –esiopetusryhmä  

Lammin päiväkoti
Metsäeskari

Liivuoren päiväkoti
Metsäeskari, Luolajan koululla

Rengon päiväkoti
toimintakaudella 2018-19 Rengossa ei ole metsäryhmätoimintaa

Ruununmyllyn päiväkoti
Metsäeskari-esiopetusryhmä      

Solvikin päiväkoti
Metsäeskarit

Hämeenlinnassa ensimmäinen metsäeskari on perustettu Hirsimäen päiväkotiin vuonna 2005. 

Esiopetus luonnossa on tuotteistettu keväällä 2012. Palvelutuote määrittää mahdollisimman tasalaatuiset palvelut toteutuspaikasta riippumatta. 

Metsäryhmissä korostuu huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön merkitys. Perheet ovat hyvin sitoutuneita toimintaan, mikä edesauttaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja kodin välillä.

Hämeenlinnaan perustettiin vuonna 2011 oma metsäryhmäverkosto, jossa jaetaan osaamista, ideoita ja kokemuksia sekä osallistutaan yhteisiin koulutuksiin.

Viimeksi muokattu: 3.8.2018