Metsäeskareiden kota RengossaMetsäryhmien toiminta tapahtuu pääsääntöisesti luonnossa ja lasten tukikohtana toimii lähiympäristöön rakennettu kota.

Metsäryhmätoiminta perustuu paljolti Case Forest -pedagogiikkaan, jossa uusia asioita opitaan tutkimalla, toiminnallisesti ja oivaltamalla. Toiminta toteutetaan oman lähiympäristön mahdollisuudet huomioiden.

Jokainen yksikkö toimii omien painotuksiensa mukaisesti, huomioiden kuitenkin varhaiskasvatuksen ja kaupungin linjaukset. 

Katso videolta mitä metsäryhmässä tapahtuu. Videolla esiintyvät Rengon metsäeskarit. 

Hämeenlinnan metsäryhmät:

Ahveniston päiväkoti
Lumikot -vuorohoito- ja esiopetusoryhmä 5-6v
johtaja Eija Vikman, 03 621 3130

Alvettulan päiväkoti
Alvettulan eskari -esiopetusryhmä
johtaja Raili Hymander, 03 621 3673

Hirsimäen päiväkoti
Metsänhaltijat –esiopetusryhmä  
johtaja Eija Vikman, 03 621 3130

Lammin päiväkoti
Metsäeskari
johtaja Raili Hymander, 03 621 3673

Liivuoren päiväkoti
Metsäeskari, Luolajan koululla
johtaja Satu Antikainen, 03 621 3240

Rengon päiväkoti
Metsäilvekset- esiopetusryhmä
johtaja Eliisa Soirila, 03 621 7041

Ruununmyllyn päiväkoti
Linnunrata-esiopetusryhmä 
johtaja Taru Terho, 03 621 3664          

Solvikin päiväkoti
Metsäeskarit
johtaja Eliisa Soirila, 03 621 7041

Hämeenlinnassa ensimmäinen metsäeskari on perustettu Hirsimäen päiväkotiin vuonna 2005. 

Esiopetus luonnossa on tuotteistettu keväällä 2012. Palvelutuote määrittää mahdollisimman tasalaatuiset palvelut toteutuspaikasta riippumatta. 

Metsäryhmissä korostuu kasvatuskumppanuuden merkitys. Perheet ovat hyvin sitoutuneita toimintaan, mikä edesauttaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja kodin välillä.

Hämeenlinnaan perustettiin vuonna 2011 oma metsäryhmäverkosto, jossa jaetaan osaamista, ideoita ja kokemuksia sekä osallistutaan yhteisiin koulutuksiin.

Viimeksi muokattu: 8.2.2017